Net Satışların Envanter Oranı

Bir işletmedeki hem iç hem de dış paydaşlar, satış ve envanter seviyeleri arasındaki ilişkiyi yakından izler. Satışların stoklara oranı, firmanın depolama maliyetlerini kontrol altında tutup tutmadığı ve hedeflenen gelirlere ulaşıp ulaşmadığı konusunda kritik ipuçları veriyor.

Envanter devir oranı

Envanter seviyelerine bölünen satışlar, envanter devir hızına eşittir. Bu oran, analiste, ortalama bir yıl boyunca stokta bulunan envanterin kaç kez taşındığını veya "devredildiğini" söyler. Bununla birlikte, anlamlı bir rakama ulaşmak için, finansal analistler, net satış gelirlerinin aksine, yıl boyunca COGS olarak da bilinen, satılan malların maliyetini kullanırlar. Bunun nedeni, bir firmanın deposundaki envanterin, gelecekteki satış değerinin aksine, üretim maliyetiyle değerlenmesidir. Muhasebeci, satışları ölçmek için üretim maliyetini kullanarak "elmadan elmaya" bir karşılaştırma sağlar ve satışlar ile envanter seviyeleri arasındaki ilişkinin gerçek bir ölçüsünü elde eder.

Hesaplama

Yıllık envanter devir oranını hesaplamak için, son 12 ayda Satılan Malların net Maliyetini son 12 aydaki ortalama envanter seviyelerine bölün. SMM, iade ve ürün geri çağırmalarından arındırılmalıdır. Ortalama envanter seviyelerini birkaç şekilde hesaplayabilirsiniz. En basit yöntem, yılın başında ve sonunda stok seviyelerinin ortalamasını almaktır. Daha doğru bir hesaplama, her ayın sonunda envanter seviyelerinin eklenmesini ve sonucun 12'ye bölünmesini gerektirir. Bu, oranın yıl sonunda kaydedilen olağandışı yüksek veya düşük rakamlarla bozulmasını önleyecektir. Noel satışları nedeniyle, birçok firma yıl boyunca ortalama stokları temsil etmeyen yıl sonu stok seviyelerini düşürme eğilimindedir.

Önem

Genel bir kural olarak, envanter devir oranı ne kadar yüksekse, operasyon o kadar verimli olur. Envanter devir oranı yüksek olan bir firma daha az depolama ücreti ödeyecek ve stoğa daha az dolar bağlanacaktır. Bu muhtemelen borçlanma ihtiyaçlarını azaltacak veya yeni yatırımlara gidebilecek veya bir bankada faiz getirebilecek nakit rezervlerini serbest bırakacaktır.

Yüksek stoklar aynı zamanda bozulma veya eskime riskini de artırır. Bozulabilir ürünler, depoda bozulabilir veya pahalı bakım gerektirebilir. Yüksek teknolojili ürünler veya moda odaklı ürünler, üretimden sonra çok uzun süre depoda kalırlarsa alaka düzeylerini kaybedebilir ve çekici olabilir.

Düşük bir envanter devir oranı aynı zamanda firmanın orijinal satış hedeflerine ulaşmada başarısız olduğuna işaret ediyor, çünkü şirketler nadiren fazla envanteri tutmayı planlıyor. Yüksek stoklar, genellikle satış departmanının malları üretim departmanının beklediği kadar hızlı taşıyamayacağının bir işaretidir.

Çok Küçük Envanter

Öte yandan, firmanın çok az stok tuttuğunu gösteren son derece yüksek stok devir oranı dikkatlice okunmalıdır. Bu, şirketin malların çoğunu özel olarak ürettiği ve bunları önceki siparişleri yerine getirmek için doğrudan müşterilere gönderdiği anlamına gelse de, firmanın büyük ve ani siparişleri yerine getiremediği ve bazı durumlarda satışları kaçırdığı anlamına da gelebilir. Analist, yalnızca finansal tablolardan bu senaryolardan hangisinin daha yaygın olduğunu belirleyemez ve bu tür bir analiz için firma ve müşterileri hakkında derinlemesine bilgiye ihtiyaç duyar.