Teminat Olarak Kullanılan Alacak Hesapları Nasıl Gösterilir

Alacak hesapları, müşterilerin krediyle yaptıkları satın alma işlemleri için küçük işletmenize borçlu olduğu parayı temsil eder. Bazı borç verenler, bir krediye veya kredi limitine hak kazanmanıza yardımcı olmak için, alacaklarınızın bir kısmını teminat olarak rehin vermenize izin verir. Krediyi geri ödemezseniz, borç veren, rehin verilen alacakları kaybını telafi etmek için talep edebilir. Teminat olarak alacak hesaplarını rehin verdiğinizde, alacak hesapları bakiyenizi finansal tablolarınızda bildirme şekliniz değişmeden kalır, ancak ek açıklamalar sağlamanız gerekir. Bu açıklamaları doğrudan bilançoya, dipnotlarınıza veya her ikisine birden ekleyebilirsiniz.

1

Teminat olarak taahhüt ettiğiniz tutar dahil olmak üzere toplam alacak bakiyenizi bilançonuzun dönen varlıklar bölümünde rapor edin. Tahsil edilemeyeceğini umduğunuz şüpheli hesapları hariç tutun. Örneğin, küçük işletmenizin toplam alacak bakiyesi 10.000 $ ise, şüpheli hesaplar hariç, bilançonuzda "Alacak hesapları 10.000 $" ı bildirin.

2

Alacak hesapları hesap açıklamasına, teminat olarak rehin verilen alacakların tutarını ve rehin verildikleri kredinin açıklamasını içeren bir not ekleyin. Bu örnekte, kısa vadeli bir kredi için teminat olarak alacak hesaplarınızdan 4.000 $ 'ı rehin verdiğinizi varsayalım. Hesap açıklamasına “kısa vadeli kredi için teminat olarak rehin verilen 4.000 $ 'lık müşteri” yazabilirsiniz.

3

Alacaklarını taahhüt ettiğiniz krediyi bilançonuzun cari borçlar bölümünde bildiriniz. Krediyi ödemenin bir yıldan uzun sürmesini bekliyorsanız, bunun yerine uzun vadeli borçlar bölümünde bildirin. Bu örnekte, küçük işletmenizin, altı ay içinde vadesi gelen 3.000 $ 'lık bir kredinin alacaklarını taahhüt ettiğini varsayalım. Cari borçlar bölümünde "Kısa vadeli kredi 3.000 $" rapor edin.

4

Kredinin hesap açıklamasına, kredinin alacak hesapları tarafından teminat altına alındığını belirten bir not ekleyin. Bu örnekte, "alacak hesaplarıyla teminat altına alındı" yazabilirsiniz.

5

Borç verenin adını, kredinin şartlarını, kredi tutarını, rehinli alacak tutarını ve kredi sözleşmesi ile ilgili diğer önemli bilgileri açıklayan bilançonuzun dipnotlarına bir paragraf ekleyin.