Bir Kuruluşun Etik Kurallarının Kaynakları Nelerdir?

İş ahlakı kuralları, bir kuruluşun iş dünyasında veya toplumda çalışırken kullandığı bir dizi yerleşik ilkedir. Kuruluşlar, şirkette çalışan tüm bireylerin aynı standartlara göre çalışmasını sağlamak için genellikle bu kodları geliştirir. Çoğu birey, hayatta takip ettikleri dahili bir etik kurallara veya ahlaki ilkelere sahiptir. Bir bireyin etik olarak kınanabilir bulduğu bir durum başka bir kişiye öyle görünmeyebilir. İş girişimlerinde bir etik kuralları kullanmak, şirketi, devlet kurumlarını ve genel halkı ilgilendiren durumları ele alırken kullanılacak kabul edilebilir etik davranışa ilişkin temel bir anlayış oluşturmaya çalışır.

İş sahibi

Kurumsal etik kurallarının ana kaynağı işletme sahibidir. Bu kişiler, organizasyonun tüm yönlerinden sorumlu oldukları için şirketlerinin etik duruşunu seçerler. Yöneticiler ve çalışanlar, iş sahibiyle etik değerleri konusunda hemfikir olmayabilirken, işletme sahibi, etik iş duruşuna katılmış kişileri işe almayı seçebilir. Bir işletme sahibi, bireylerin ve kuruluşların iş veya toplumda nasıl çalışması gerektiğine ilişkin kişisel veya dini inançlarına dayanarak bir etik kod da geliştirebilir.

Organizasyonel Misyon

Şirketler, etik kurallarını oluşturmak için kurumsal bir misyon beyanı kullanabilir. İşletme sahibi veya girişimci şirketten ayrıldığında veya vefat ettiğinde, kuruluş etik pusulasından yoksun olabilir. Bu durumu düzeltmek için mevcut direktörler veya yöneticiler, kuruluşun başlatıldığı misyon beyanına ve değerlerine bakabilir ve bu bilgilere dayanarak bir etik kurallar geliştirebilir. Bu iş etiği kaynağı, kuruluşların şirkette yıllarca var olabilecek kalıcı bir etik kod oluşturmasına olanak tanır. İş ahlakı kurallarıyla birleştirilmiş bir kurumsal misyon beyanı, şirket tarafından işe alınan yeni çalışanlar için bir eğitim aracı olarak da kullanılabilir.

Toplum veya Kültür

Şirketin yerleşik olduğu ülkenin mevcut toplumsal veya kültürel inançlarına dayalı olarak bir kurumsal etik kodu oluşturulabilir. Birçok ülkenin iş etiği veya ahlakı konusunda farklı anlayışları vardır. Bir kuruluş, toplumsal normları sürdürmek için bu değerleri kendi etik kurallarının ana kaynağı olarak benimsemeyi seçebilir. Bir kuruluş, tüketicileri ülkenin yerel ekonomik pazarında yabancılaştırmamasını sağlamak için bir iş ahlakı kodu da kullanabilir. Kuruluş uluslararası iş yerleri geliştirirse, küresel etik beklentileri karşılamak için kurumsal etik kurallarını ayarlaması gerekebilir.