Deneme Dengesi Neyi Tespit Etmeye Yardımcı Olur?

Deneme bakiyesi, muhasebecilerin genel muhasebenin aritmetik doğruluğunu kontrol etmek için ürettikleri bir iç kontroldür. Çift girişli muhasebe sistemi altında, her işlem en az bir borç ve eşit değerde bir kredi girişi içerir. Bundan, tüm borç girişlerinin toplamının, tüm kredi girişlerinin toplamına eşit olması gerektiği sonucu çıkar. Deneme bakiyesi, genel muhasebe defterinden çıkarılan ve toplanan borç ve alacak bakiyelerinin bir listesidir. Borç ve alacak bakiyeleri değer olarak eşit değilse, en az bir hata yapılmıştır.

Hesaplama Hataları

Deneme bakiyesinin borç ve alacak sütunları doğru bir şekilde toplanmadıysa, bir hata ortaya çıkacaktır ve bu, muhasebecinin kontrol ettiği ilk şey olmalıdır. Bir veya daha fazla genel muhasebe hesaplarından yanlış bir bakiye çıkarmak, deneme bakiyesinde de bir hata yaratacaktır.

Transkripsiyon Hataları

Muhasebeci bakiyeleri doğru bir şekilde hesaplamış ve çıkarmış olabilir, ancak bunları deneme bakiyesine kaydederken hatalar yapmış olabilir. İki deneme bakiyesi sütununun toplamları arasındaki fark dokuza bölünebiliyorsa, iki rakamın aktarılmış olabileceğini gösterir. Kredi sütununa bir borç bakiyesi girmek veya bunun tersi de bir transkripsiyon hatası oluşturur.

Gönderme Hataları

Genel muhasebe kayıtlarında yapılan hatalar, deneme bakiyesinde hatalara neden olur. Özellikle dergi girişleri sorunlu olabilir ve dikkatlice kontrol edilmelidir. Diğer kayıt hataları arasında yanlış bir miktarın kaydedilmesi, işlemin her iki yönünün de aynı tarafa gönderilmesi veya yalnızca işlemin yarısının kaydedilmesi yer alır.

Deneme Bakiyesi Neyi Tespit Etmeyecek?

Deneme dengesi her tür hatayı vurgulamayacaktır. İşlemin hiçbir kısmının gönderilmediği bir ihmal hatası, deneme bakiyesini etkilemeyecektir. Deneme bakiyesinin tespit edemeyeceği diğer hatalar, genel muhasebeye borç ve alacak girişlerini aktarmak, birbirini iptal eden iki hata yapmak veya bir veya her iki tarafı yanlış genel muhasebe hesabına kaydetmektir.