Yapılandırılmış Eğitim Programının Önemi

Yapılandırılmış bir eğitim programının açıkça ayrıntılı bir programı, zaman çerçevesi, faaliyetlerin ana hatları ve sorumlulukların atanması vardır. İyi tanımlanmış hedefleri ve sonuçları vardır. Yapılandırılmış bir eğitim programına sahip olmak, genellikle gayri resmi veya yapılandırılmamış bir programdan daha fazla başarıya ve çalışan gelişimine yol açar. Net bir yapı olmadan, bazı şirketler köşeleri keser veya eğitim süreçlerini tam olarak tamamlayamaz.

Belirtilen Hedefler ve Stratejiler

Yapı olmadan, eğitim hedefleri ve bunları başarmak için stratejiler konusunda muhtemelen çok az farkındalığa sahip olursunuz. Sonuç olarak, eğitiminiz yeni işe alınan kişiler veya çalışanlar için daha az önemli hale gelir. Yapılandırılmış bir programda, beklenen eğitim sonuçları ve stratejileri yoğun bir şekilde vurgulanır. Bunlar, atılan belirli adımlar ve çalışanların becerilerini geliştirmek için eğitmenler tarafından kullanılan yöntemler için yönlendirme sağladıkları için başarıyı programlamak için önemlidir.

Tutarlılık

Bir eğitim programının yapısı, çalışanlar için tutarlı ve yüksek kaliteli bir eğitim deneyimi sağlama yeteneğinizi de artırır. Açıkça özetlenmiş bir eğitim modülü veya kılavuzu, yöneticilerin belirli bir pozisyondaki her çalışanla tutarlı bir şekilde uygulayabilecekleri bir çerçeve sunar. Bu, her çalışanın işinin temel yönlerini öğrenmek için benzer bir fırsatla başlamasını sağlar. Bu, tüm çalışanlara eşit derecede iyi bir başlangıç ​​sağlar ve ekip odaklı ortamlarda, meslektaşlar hepsinin benzer bir eğitim deneyimi aldıklarını takdir edeceklerdir.

Ölçülen Sonuçlar

Zamanla başarılı şirketler performans standartlarını ve dolayısıyla her çalışanın yeteneklerini sürekli olarak yükseltir. Büyümek için, zaman içinde iyileştirmeler ve ayarlamalar yapmak üzere eğitimin sonuçlarını ölçme becerisine ihtiyacınız var. Belirli bir eğitim bileşeni istenen sonuçları vermezse, onu değiştirebilir veya programdan çıkarabilirsiniz. Yapılandırılmamış bir eğitim rejiminde, eğitime harcanan zamanın ve paranın çalışanların performans becerilerinde somut kazanımlar sağlayıp sağlamadığını ölçmenin bir yolu yoktur.

Kesinlik

Yapı kesinlik demektir. Şirket liderleri, en azından görevlerini yerine getirmeleri için eğitmenlere güvendikleri ölçüde, verilen eğitimin kalitesi ve etkisinden emin olabilirler. Her rol için eğitime tam olarak kaç gün veya saat ayırdığınızı bilirsiniz. Bu, eğitim için bütçe oluşturmayı daha etkili hale getirir. Ayrıca, belirli bir pozisyon için gerekli becerileri ve yeni bir işe alınan kişinin kritik bir iş aşinalığı seviyesine ulaşmasına yardımcı olmak için gerekli eğitim görevlerini resmileştirirsiniz.