Bir Bilançodaki Birikmiş Kazanç Nasıl Belirlenir

Bir bilanço, küçük bir işletme sahibi için çok sayıda finansal bilgi içerir. Bilanço iki sütun içerir; soldaki sütun firmanın varlıklarını ve sağdaki sütun firmanın toplam borçlarını ve dağıtılmamış kazançlarını veya özkaynakları gösterir. Bilançodaki sağ ve sol sütunların eşit bir toplamı olması gerektiğinden, işletmenizin toplam varlık ve yükümlülüklerini biliyorsanız, geçmiş yıl karlarını kolayca hesaplayabilirsiniz.

1

Firmanın toplam varlıklarını bilançonun sol tarafındaki sütununda listelendiği şekilde yazın.

2

Sağ sütunun üst yarısında bulunan toplam sorumlulukları yazın.

3

Toplam yükümlülükleri toplam varlıklardan çıkarın; bu size işletmeniz için birikmiş kazançları verecektir.