Ana Bütçe için Satış Bütçesi Nasıl Hesaplanır

Satış bütçesi, genel ana bütçenizin bir parçasıdır. Ne kadar gelir elde edileceğini ve ne tür karlar bekleneceğini tahmin etmek için kullanılır, satış bütçesi genel bütçeleme ve planlama sürecinde bir kılavuz ve ölçüm aracı olarak kullanılır. İlk olarak bir ana bütçe oluştururken oluşturulan satış bütçesi, mevcut tüm gelir ve kar rakamlarını oluşturur. Bütçenin kalan kısımlarının tamamlanması için bu projeksiyonlara ihtiyaç vardır.

Satış bütçesi

1

Önceki yılların satış rakamlarını alın. Büyüme veya durgunluğun net bir resmini oluşturmak için üç yıl yeterli olmalıdır. Karşılaştırıldığında, bu rakamlar her yıl satış performansının net bir resmini sağlayacaktır. Dönemle ilişkili olan satış seviyelerindeki kalıpları belirlemek için satış verilerini analiz edin. Örneğin, tarihsel olarak düşük ve yüksek satış aylarında bir model olup olmadığını belirleyin. Satışların her yıl arttığını veya azaldığını belirleyin. En iyi dönemleri artırırken yavaş dönemleri ele almak için bir plan yapın. Yaratıcı olun ve önce yavaş satış dönemlerini ele alın.

2

Rakiplerinizin satış seviyelerini ve eğilimlerini belirlemek için bir şirket karşılaştırması yapın. Neyin satılıp neyin satılmadığını belirlemek için pazarı araştırın. Neyin talep edileceğini bilmek zordur ancak gelecekteki başarılı iş planlaması için kritiktir. Hangi rakiplerin iyi performans gösterdiğini ve hangilerinin olmadığını belirlemek için mevcut istihdam eğilimlerine bakın.

3

Pazardaki mevcut görüşlerini belirlemek için satış ekibinizle ve satış yönetimi ekibinizle iletişime geçin. Satış girişimlerine yönelik zorlukları, rekabeti ve en sık itirazları belirleyin. Satış personelinizin gelecek bütçe dönemi için üretim hedeflerini taahhüt etmesini sağlayın. Kişisel pazar payındaki kazanç veya kayıpları öne çıkarmalarını ve bu rakamları bir tahmin için gelecek bir döneme taşımalarını sağlayın. Bunları bir araya toplayın ve toplam sonuçlarını analiz edin.

4

Yaklaşan ihtiyaçları belirlemek için mevcut müşteri veya müşteri tabanınızla iletişime geçin. Birçok sözleşme halihazırda mevcuttur; sadece bakıma ihtiyaçları var. Bu satış değil, sipariş almaktır ve önce yapılmalıdır. Bu satışları doğru ve güvenle belirlemek en kolay olanlardır. Önümüzdeki yıl için sipariş alın ve gerektiğinde yeni ürünler ve hizmetler sergilerken imzalanan sözleşmeler alın.

5

Bu süreçte toplanan tüm satış verilerinizi alın ve neye benzeyeceğine dair bir finansal model oluşturun. Yeni bütçenizle bir elektronik tablo oluşturun ve diğer bölümleri hazırlamaya başlayın. Diğer tüm bütçe bölümleri, satış bütçesinin öngörülen gelirlerine dayalı olacaktır.