İş ve Finansal Rapor Örnekleri

Bir şirketin, değişen pazar özellikleriyle birlikte genellikle çeşitli iş faaliyetleri, işletmenin finansal ve operasyonel sağlığının doğru bir resmini oluşturmayı sıklıkla zorlaştırır. İşletmenin yöneticileri, şirketin durumunun daha büyük bir resmini elde etmek için günlük operasyonların ötesine geçmeyi özellikle zor bulabilir. Yapılandırılmış raporlar, işletmenin finansman, yatırım, pazar genişlemesi ve diğer iş fırsatları hakkında kararlar alabilmesi için bu bilgilerin sağlanmasına yardımcı olur.

Rekabet Analizi

Bir şirketin rekabet analizi, pazardaki rakiplerine kıyasla işletmenin bir anlık görüntüsünü sağlar. Tablo biçimi analizi, ürünler, satış stratejileri, kredi uygulamaları ve reklamlar gibi tanımlanabilir faktörleri hedefler. Rekabet analizi aynı zamanda şirketin itibarı, güvenilirliği ve görünümü gibi kavramsal değişkenleri de adlandırır. Her faktörü işletmeniz için bir güç veya zayıf yön olarak belirleyin ve rakipleriniz için aynı faktörü değerlendirin. Toplu olarak bu veriler, pazar yerinizin oyuncularının çok yönlü bir resmini sağlar. Analiz, mükemmellik alanlarınızı ve iyileştirmeden fayda sağlayacak işlevleri belirlemenizi sağlar.

Nakit Akış Tabloları

Bir işletmenin nakit akışı, şirketin belirli bir zaman dilimi boyunca şirketin kaynaklarını ve fonlarının kullanımını yansıttığı için, onun can damarını temsil eder. Nakit akış tablosu, müşterilere yapılan nakit satışlar gibi genel iş faaliyetlerinden net gelirleri gösterir. Çalışan maaşları ve tedarikçi ödemeleri de operasyonel nakit akışı verilerine katkıda bulunur. Adi hisse senedi satışları ve kredi vadesi değişiklikleri gibi dış finansman faaliyetlerinden net nakit akışı, bir diğer önemli bileşeni temsil eder. Ekipman alımından veya satışından elde edilen net nakit akışı, bir firmanın isteğe bağlı yatırım faaliyetlerini yansıtır. Firma, rakamların aynı döneme ait bilançodaki nakit değişim rakamlarıyla eşleştiğini doğrulamak için, belirli bir zaman dilimi boyunca diğer tablo bileşenlerindeki farklılığın kümülatif olarak neden olduğu menkul kıymetler ve nakitteki net değişimi karşılaştırır.

Bilançolar

Bir şirketin bilançosu, işletmenin toplam varlık dolarlarını listeler. Ortak varlıklar arasında şirkete ait ekipman, envanter, araçlar ve eldeki nakit bulunur. Varlıklar, ürün ticari markaları ve tescilli patentler gibi maddi olmayan bileşenleri de içerir. Aksine, borçlar bir şirketin diğer kuruluşlara olan birikimli borçluluğunu gösterir. Örnekler arasında banka kredileri, bina kirası ve vergi giderleri bulunmaktadır. Hissedarların özkaynakları olarak da adlandırılan öz sermaye, işletme borçlarını emekli etmek için varlıklarını sattıktan sonra kalan dolar değerini temsil eder. Genel muhasebe açısından, toplam varlıkların değeri, borçların ve özkaynakların toplamına eşit olmalıdır.

Yıllık raporlar

Şirketler, önceki yılın iş ortamını, şirketin operasyonel sonuçlarını ve bir sonraki yıl için tahminlerini özetleyen yıllık raporlar yayınlar ve dağıtır. Yıllık raporlar tipik olarak sektör açıklamalarını ve şirketin faaliyet bölümleri ile ilgili tartışmaları içerir. Bağımsız olarak denetlenmiş mali tablolar, yönetimin beyan analizi ve önceki iki yıllık tablo sonuçlarının yayınlanması ile birlikte, yıllık raporun tamamlanması için yardımcı olur. 1934'ten beri, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, kamuya ait şirketlerin yıllık raporlar hazırlamasını zorunlu kılıyor. Kar amacı gütmeyen ve kar amacı gütmeyen firmalar bu raporları düzenli olarak dosyalamaktadır.