Organizasyonel Konsolidasyonun Faydaları Nelerdir?

Küçük bir işletme sahibinin genellikle başarılı olmak için derin pazar bilgisi, iş operasyonlarının etkili yönetimi ve sıkı çalışma dahil olmak üzere çeşitli becerilere ihtiyacı vardır. Satışları ve kârı artırmanın bir yolu, iş konsolidasyonu adı verilen bir süreçtir. Bu süreç, genel giderleri ve üretim maliyetlerini düşürmek, ek gelir akışları yaratmak, yetenekli yöneticileri çekmek ve ölçek ekonomileri elde etmek için tasarlanmıştır.

Maliyetleri azaltmak

İş faaliyetlerinin birleştirilmesi, operasyonel fazlalıkları azaltır ve gereksiz personel ve idari işlevleri ortadan kaldırır. Sonuç olarak, işletme ve sermaye maliyetleri düşer ve bu da karı iyileştirmeye yardımcı olur. Örneğin, havayolu birleşmeleri, bakım tesislerinin konsolidasyonuna yol açar ve bu da hem tesis alanı görüntülerinin hem de bakım personelinin kullanımını iyileştirir. Konsolidasyon sürecinde, iş fonksiyonları sıklıkla yeniden tasarlanır ve bu fonksiyonları daha da verimli hale getiren sistemler devreye alınır. Bir havayolu birleşmesinde, mal ve hizmetlerin satın alınması merkezileştirilebilir, bu da birleşen şirketin kurumsal çapta bir fiyatlandırma politikası benimsemesine yardımcı olur.

Geliri Artırın

İşletmeler, organik büyüme veya satın alma yoluyla genişler. Bir şirket başka bir şirket satın aldığında, müşterilere ulusal veya uluslararası düzeyde hizmet vermek için yeterince büyük hale gelebilir. Bu tür bir organizasyonel konsolidasyon, bir şirketin pazarının boyutunu artırır ve bu da daha yüksek satışlara ve karlara yol açabilir. Pazar büyüklüğündeki bir artış aynı zamanda bir şirketin iş kolunu genişletme fırsatı da sağlar ve bu da satışların ve karların artmasına neden olabilir.

Ortaklıklar Çekin

İş konsolidasyonu, bir şirketin endüstri lideri olabileceği yollardan biridir. İşletme boyutu büyüdükçe bölgesel veya ulusal bir marka oluşturabilir ve daha büyük bir satın alma gücü elde edebilir. Bir şirket rakip bir şirket satın aldığında rakip sayısını azaltır. Aynı zamanda endüstri tedarikçileri için müşteri sayısını da azaltır. Bu da, birleştirilmiş şirkete tedarikçilerle daha iyi anlaşmalar yapmak için daha fazla müzakere gücü verir.

Ölçek Ekonomilerini Artırın

Bir işletme konsolidasyonu, finansal tasarruflara eşit olan mükerrer varlıkların ortadan kaldırılmasına yol açar. Bir işletmedeki tesislerin sayısını azaltarak, paradan tasarruf edebilir ve daha verimli çalışabilir. Bu birleştirme aynı zamanda üretim ve pazarlama gibi iş fonksiyonları arasındaki iletişimi geliştirebilir ve kişi sayısını azaltarak ve sistemleri ve süreçleri birleştirerek tasarruf sağlayabilir. Örneğin, bir jet motoru üreticisi, kullanılmayan bir üretim tesisini kapatabilir ve başka bir tesiste ek üretim hatları kurabilir. Şirket, bir fabrikayı kapatarak, sermaye harcamalarının yanı sıra işçilik ve genel giderlerini de azaltır.