GAAP'de Tahakkuk ve Ertelemeleri Ayarlama

Genel olarak GAAP kısaltması ile atıfta bulunulan, genel olarak kabul edilen muhasebe ilkeleri, şirketlerin kazandıklarında gelirleri ve oluştuklarında giderleri tanımalarını gerektirir. Bir nakit ödemenin veya nakit makbuzun zamanlaması, bir gelir veya giderin muhasebeleştirildiği zamandan farklı olabileceğinden, tahakkuk esaslı muhasebeye bağlı kalmak için tahakkuk ve erteleme hesapları kullanılır.

Gider Tahakkuku

Bir dönem içinde 5.000 $ 'lık bir harcama yapılmışsa ancak dönem sonuna kadar ödenmemişse veya fatura dönem sonuna kadar alınmamışsa, dönem sonunda şirketin genel muhasebesine aşağıdaki düzeltme girişi yapılacaktır:

Borç Gideri 5.000 Alacak Hesabı 5.000

Ödeme anında muhasebeci aşağıdaki girişi yapacaktır:

Borç Hesapları 5.000 Kredi Nakit 5.000

Borcun, önceki krediyi ödenecek hesaplara mahsup ettiğine ve işlem için borçlu olunan sıfır tutara neden olduğuna dikkat edin.

Ertelenmiş Gider

Dönem sonuna kadar hizmetler için 5.000 ABD doları tutarında bir avans ödemesi yapılmışsa, ancak hizmet gelecek bir döneme kadar yapılmayacaksa, bir varlık hesabı olan peşin ödenen giderlere ay sonunda aşağıdaki düzeltme girişi yapılacaktır:

Borç Peşin Ödenmiş Giderler 5.000 Kredi Nakit 5.000

Nakit makbuzunun, giderin muhasebeleştirilmesini etkilemediğine dikkat edin. Hizmetlerin alındığı sonraki ay, muhasebeci ay sonuna kadar aşağıdaki girişi yapacaktır.

Borç Giderleri 5.000 Kredi Peşin Ödenmiş Giderler 5.000

Gelir Tahakkuku

5.000 ABD Doları tutarında mal bir dönem içinde satılır ancak dönem sonuna kadar ödenmemişse veya dönem sonunda fatura müşteriye fatura edilmemişse, muhasebeci aşağıdaki düzeltme girişini şirketin defterlerine kaydedecektir. :

Borç Hesapları Alacak 5.000 Alacak Geliri 5.000

Müşteri bir sonraki ay satın alma için ödeme yaptığında, ödemeyi kaydetme girişi şu şekilde olacaktır:

Borç Nakit 5.000 Alacak Hesabı 5.000

Ertelenmiş Gelir

Bir müşteri, gelecek bir aya kadar teslime hazır olmayacak üretilmiş mallar için 5.000 ABD doları tutarında bir avans ödemesi yaparsa, bilançoda bir yükümlülük hesabı olan ertelenmiş gelir için aşağıdaki düzeltme yapılacaktır:

Borç Nakit 5.000 Alacak Ertelenmiş Gelir 5.000

Nakit makbuzunun, gelirin kazanıldığı zamanı etkilemediğine dikkat edin. Malın teslim edildiği ayda, ay sonuna kadar aşağıdaki giriş yapılacaktır:

Borç Ertelenmiş Gelir 5.000 Kredi Kazanılan Gelir 5.000