Satış Varyans Analizi

Şirketler, aylık, üç aylık veya yıllık muhasebe döngüsü boyunca gelir performansını açıklamak için satış farklılıklarını düzenli olarak analiz eder. Ortaya çıkan satış varyansı açıklamaları, firmaların sorunları izole etmelerine ve gelecekteki satış ve pazarlama çabalarını artan satış büyümesine doğru yönlendirmelerine yardımcı olur. Satış varyans analizi, bir karşılaştırma karşılaştırmasına dayanır - genellikle bir firmanın satış bütçesi. Fiili ve bütçeli satışlardaki dalgalanmaların çeşitli açıklamaları olabilir ve altta yatan nedenleri ortaya çıkarmak için özenli analitik çalışma gerektirir.

Satış Fiyatı ve Üretim Farkları

Geçmiş satış sonuçlarını incelerken, bir analist bunları şirket için bütçelenmiş veya tahmin edilen satış performansıyla karşılaştırır. Sonuçlar aynı hizada olmadığında, analist makul ve anlamlı bir açıklama bulmalıdır. Örneğin satılan ürünlerin hacmindeki farklılıklar, bütçe ile gerçek sonuçlar arasında satış farklılıklarına neden olabilir. Satış fiyatlarındaki farklılıklar, bir şirketin bütçe hedeflerini karşılamaya yetecek miktarda satış yapmak için fiyatları düşürmesi gerektiğinde, değişikliklere neden olabilir veya bunlara katkıda bulunabilir. Ek olarak, bütçe 10.000 birimlik planlanmış çıktıya sahip olabilirken, gerçekte şirket 15.000 adet üreterek üretim beklentilerini aştı.

Ürün karması

Birden fazla ürün türü veya tarzı satan şirketler, yanlış öngörülen bir ürün karışımından kaynaklanan satış farklılıkları yaşayabilir. Şirketler farklı yöntemler kullanarak bütçeleri bir araya getirir; Bir gelir bütçesi, çeşitli ürünlerden beklenen gelir için bütçe beklentilerini tahsis etmek için yüzdeleri kullanıyorsa, işletme ürün karışımını etkili bir şekilde tahsis etmediyse farklılıklar ortaya çıkabilir. Tüketici eğilimleri veya değişen tercihler, şirketin bütçesine karşı ürün satışlarındaki farklılıklara neden olabilecek iki dış faktördür.

Pazarlama Programları

Şirketler pazarlama programlarına para ve çaba harcadıklarında, artan satış garantileri yoktur. Tüketici tercihleri ​​değiştikçe, bir önceki yılın pazarlama kampanyası aynı ürün satış sonuçlarını getirmeyebilir ve bu da geçmiş sonuçlara dayalı bir bütçede farklılıklara neden olabilir. Tersine, yeni veya özellikle etkili bir pazarlama programı, bütçelenmiş beklentilerden daha iyi performans göstererek bir satış varyansına neden olabilir.

Pazar payı

Firmaların rekabet üzerinde hiçbir kontrolü yoktur ve rakipler güçlü pazarlama kampanyaları veya yeni ürünler sunarlarsa satış pazar payında plansız bir düşüş yaşayabilir. Yeni rakipler, mevcut bir şirketin pazar payını şirketin tahmin ettiği kadar azaltabilir, bu da firmanın satışlarını azaltabilir ve bir bütçe farklılığına neden olabilir.

Ekonomik koşullar

Firmalar ekonomideki değişiklikleri hesaba katmak için bütçeleri ayarlasa bile, hiçbir işletme bu değişikliklerin etkilerini her zaman doğru bir şekilde tahmin edemez. Ekonomik huzursuzluk, özellikle tüketicilerin temel bir ihtiyaç olarak görmediği ürün veya hizmetler satan şirketler için, satışların değişkenliğine ve satış performansında beklenenden daha büyük değişikliklere neden olabilir. Bu, şirketin bütçesine göre satış farklılıklarına yol açabilir.