12 Sütunlu Defter Tutma Sistemi Nasıl Kurulur

Pek çok şirket, günlük finansal işlemleri kaydetmek için bilgisayarlı defter tutma sistemini kullanır, ancak bir işe yeni başlıyorsanız ve bilgisayarlaştırmak istemiyorsanız, 12 sütunlu bir defter tutma sistemi, fonlarınızı takip etmenin kolay bir yolu olacaktır. Bu defter tutma türü genellikle günlük işlemleri kronolojik sırada kaydeder, işlemleri hesap türüne göre sınıflandırır ve her ayın sonunda sütun toplamları elde etmenizi sağlar. Sistemin kullanımı hızlıdır, ancak uygulaması yalnızca nakit ödendiğinde veya alındığında işlemleri kaydeden küçük şahıs işletmeleri ile sınırlıdır.

1

12 sütunlu defterin en üst satırına aşağıdaki sütun başlıklarını yazın: Tarih, Bilgiler, Satışlar, Satın Alma İşlemleri, Bordro, Kamu Hizmetleri, Malzemeler, Kira, Vergiler, Diğer Giderler, Bankadaki Nakit, Eldeki Nakit, Sermaye ve Muhtelif.

2

Her bir nakit işlemini ilk satırdan başlayarak kronolojik sırayla yazın. Tarihi "Tarih" sütununun altına kaydedin ve ardından "Bilgiler" sütununun altına işlemin çok kısa bir açıklamasını yazın, ancak açıklamanın "kim", "ne" ve "neden" sorularını yanıtladığından emin olun. Örneğin, yakıt giderini kaydetmek için "6 galon benzin için ACME Fuel'e 18 $ Ödenmiş" yazın.

3

İşlemi hesap türüne göre sınıflandırın, ardından tutarını sonraki 12 sütuna karşılık gelen hesap başlığının altına yazın. Satılan malların veya sunulan hizmetlerin fiyatlarını "Satış" sütunu altında ve nakit ödemeleri "Eldeki Nakit" sütununun altına kaydedin. Mal envanteri satın aldığınızda, maliyetini "Satın Almalar" sütununun altına kaydedin, ardından tedarikçilere ödenen ilgili nakdi "Bankadaki Nakit" veya "Eldeki Nakit" sütunlarına kaydedin. Mevcut fonlara para yatırmak yerine para çekme olduğunu göstermek için ikinci tutarı parantez içine alın ve yalnızca çek düzenlerken "Bankadaki Nakit" seçeneğini kullanın.

4

Bordro, kamu hizmetleri, sarf malzemeleri, kira, vergiler ve diğer masraflar gibi harcamaları ilgili sütun başlıklarına kaydedin, ardından harcamaları ödemek için harcanan parayı "Bankadaki Nakit" veya "Eldeki Nakit" altına kaydedin. Nakitten kesintiyi belirtmek için son rakamları parantez içine alın. Hem "Bankadaki Nakit" hem de "Eldeki Nakit" sütunlarına tutarı not ederek banka mevduatlarını kaydedin, ancak ikinci tutarı eldeki nakitten çekildiğini belirtmek için parantez içine alın.

5

Tutarı "Sermaye" sütununa yerleştirerek ve aynı tutarı "Bankadaki Nakit" veya "Eldeki Nakit" sütunlarından düşerek şirketin fonlarından kişisel para çekme işlemlerini kaydedin. Nakitten bir kesinti olduğunu belirtmek için son rakamları parantez içine alın. Önceki hesap başlıklarına girmeyen diğer tüm işlemleri "Muhtelif" sütununun altına kaydedin. İşlemlerinizin bir özetini almak için her ayın sonunda her bir sütundaki rakamları ekleyin.