Satılan Malların Maliyetine İşgücü Vergileri Dahil mi?

İç Gelir Hizmeti, şirket madencilik veya imalat işindeyse, işgücü maliyetlerinin satılan malların maliyetinin bir parçası olarak değerlendirilmesine izin verir. Bu işletmelerde, satılan malların maliyetine uygulanan işçilik maliyetleri, hammaddeyi alıp satışa uygun bitmiş bir ürün haline getirmekle doğrudan ilişkilendirilebilecek bir gider olmalıdır. Maaşları ve bordro vergilerini içeren ücretler, doğrudan veya dolaylı işçilik maliyetleri olduğu sürece satılan malların maliyetinin bir parçası olarak kabul edilebilir.

Direkt işçilik

Doğrudan ürünün imalatında çalışan çalışanlara ödenen ücretler, doğrudan işçilik maliyeti olarak kabul edilir. Bu, örneğin malları fiziksel olarak idare eden personeli içerir. Bu, sorumluluklarının her birinin zaman yüzdelerini hesaplayabilirseniz, çalışma haftasının yalnızca bir kısmını ürün üzerinde çalıştıran bir çalışana ödenen ücretleri de içerebilir.

Dolaylı işçilik

Bu, bitmiş ürünü üretmekle hemen bir bağlantısı olmasa bile bir fabrika işlevini yerine getiren ancak üretim makinelerini veya tesislerini koruyan biri gibi, işi süreç için gerekli olan bir işçiyi içerir.