Net Karlar Nasıl Etkilenir?

İşletmeler, mal satarak veya müşterilere hizmet sunarak net kar elde etmek için çalışırlar. Çoğu işletme, mali durumlarını düzenli olarak analiz eder ve kazandıkları kârı en üst düzeye çıkarmak için faaliyetlerini değiştirir. Bir işletmenin net karını etkileyen faktörler arasında satın almalar, satılan malların hacmi ve işgücü maliyeti yer alır.

Net Kâr Hakkında

Bir şirketin net kârı, tüm giderleri toplam gelirinden düşüldükten sonra kazandığı kâr miktarıdır. Şirketin mahsup etmesi gereken giderler, satın alınan malların maliyetini, işçiliği, kamu hizmetlerini, kira ve şirketin faaliyetleriyle ilişkili diğer maliyetleri içerir. Net kar negatif ise, o zaman şirket dönem için zarara uğramıştır. Çoğu şirket sürekli olarak net karlarını artırmaya çalışır.

Artan Net Kar

Net kârı artırmak için, bir şirket giderlerini azaltmaya veya gelirini artırmaya çalışabilir. Şirketler, daha az alım yaparak, işçilik maliyetini düşürerek veya üretim verimliliğini artırarak giderleri düşürebilir. Şirketler, reklam yoluyla daha fazla müşteri çekerek, yeni pazarlarda satış yaparak veya sattıkları malların veya sundukları hizmetlerin fiyatını yükselterek gelirlerini artırabilirler.

Azalan Net Kâr

Şirketler genellikle net karlarını isteyerek düşürmezler. Bununla birlikte, bir şirketin net karı, şirketin gelirini kaybetmesi veya ek masraflar yapması durumunda doğal olarak düşebilir. Bir şirket, ürünleri veya hizmetleri geçerliliğini yitirirse gelirini kaybedebilir. Bir rakip pazara girerse gelir de kaybedebilir. Bir şirket, kira veya kamu hizmetleri artarsa, işçilerin ücretlerini yükseltirse veya şirketin gerekli malzemelerinin maliyeti artarsa ​​daha büyük miktarda masrafa maruz kalabilir.

Düşünceler

Potansiyel yatırımcılar, şirkete yatırım yapıp yapmamaya karar verirken bir işletmenin net karını dikkate alabilir. Şirketler tipik olarak net karı düşürmek istemese de, bir şirketin uzun vadede bunları yükseltmek için net karı geçici olarak düşürmesi gerekebilir. Örneğin, bir işletme, daha fazla müşteri çekmek için mallarının veya hizmetlerinin fiyatını düşürebilir. Bu uygulama net karı geçici olarak düşürür, ancak sonunda artıracaktır.