Artımlı Bütçeleme Formülü

Bir kuruluş, operasyonları desteklemek için birkaç farklı bütçeleme yöntemi seçebilir. Her bütçeleme yöntemi, bir kuruluşun, kuruluşun mali yönetimi ile ilgili mümkün olan en iyi sonuçları elde etmesine yardımcı olabilir. Bazı bütçeleme yöntemleri büyük karmaşıklık içerse de, artımlı bütçeleme, bir kuruluşun uygulayabileceği basit bir bütçeleme biçimini temsil eder. Bu tür bütçeleme, yalnızca kademeli olarak değişen sabit bir bütçeye sahip kuruluşlarda en iyi sonucu verir.

Artımlı Bütçeleme

Artımlı bütçeleme ile, cari mali yıl için kullanılan bütçe, bir sonraki mali yıl için artan dağıtım için temel olur. Bu tür bütçeleme, tüm kuruluşun ve tüm departmanlarının, bir önceki yıl kullanılan aynı bütçe ile minimum düzeyde çalışmaya devam edeceğini varsayar. Artımlı bütçeleme, yönetimin yıllık bazda kapsamlı bir bütçe analizi yapmadığı organizasyonlarda en iyi sonucu verir.

Formül

Artımlı bütçeleme, önceki yıla ait harcamaların cari mali yıl için tahmini giderler olarak kullanılmasıyla başlar. Daha sonra, bir önceki mali yıla göre gelecek mali yıl için bir bütçe artışı veya düşüşünü göstermek için bu giderlere çeşitli miktarlardaki artışlar eklenir veya çıkarılır. Bu tür bütçeleme, finansmanı ve küçük dalgalanmaları belirleyen büyük kuruluşlarda en iyi şekilde çalışır. Uzun vadeli finanse edilen projeleri olan birçok eğitim kurumu ve kuruluşu artımlı bütçeleme kullanır.

Avantajlar

Artımlı bütçelemenin birincil avantajı, kullanım kolaylığıdır. Bu bütçeleme sistemi, ancak kuruluşun finansmanın gelecekte de devam edeceğine dair güvencesi varsa çalışabilir. Ek olarak, artan bütçeleme, fonların tahsisinde sınırlı dalgalanmalar gerektirir. Ayrıca, artımlı bütçeleme, bir kuruluşun bütçenin kapasitesini daha iyi anlamasına ve fon tahsislerine ilişkin bölümler arası çatışmaların azaltılmasına odaklanmasına olanak tanır.

Dezavantajları

Artımlı bütçelemenin birincil dezavantajı, bu bütçeleme biçiminin yeniliği teşvik etmemesidir. Yöneticiler, sadece fon tahsisini haklı çıkarmak amacıyla yılda aynı miktarda para harcamaya alışabilirler. Bazı durumlarda, fonlara artık ihtiyaç yoksa, bölüm başkanları bütçelenen fonları gelecek yılın tahsisatını tehlikeye atmamak için kullanabilir. Artan bütçeleme, finansmanın amaçlanan amaç için çok yüksek veya bir programın uzun vadeli işleyişini sürdürmek için çok düşük olduğu durumlarda bile her zaman uygun finansman seviyelerini varsayar.