Kuruluşunuzda Kıyafet Politikası Nasıl Uygulanır

Bir kıyafet yönetmeliği politikasını uygulamak, işletme sahipleri için bir kafa karışıklığı kaynağı olabilir. Bir ABD Küçük İşletme İdaresi gönderisi, kıyafet kurallarının genel olarak daha hoşgörülü hale gelmesine rağmen, işverenlerin hala bunları kanunlaştırma ve uygulama hakkını saklı tuttuğunu kabul ediyor. Şirket kıyafet kurallarını içeren birkaç hassas yasal çıkarımın farkına vardıktan sonra, yaptırım, çalışanlar arasında tutarlı bir görünüm sağlamaya yardımcı olabilecek basit bir iş görevidir.

Politika

Bir kıyafet yönetmeliğini uygulamadaki ilk adım, sağlam ve tutarlı bir politika oluşturmaktır. Şirket giyim politikası, herhangi bir kişiyi veya grubu ayırmadan, tüm çalışanlara eşit şekilde uygulanarak dikkatlice yazılmalıdır. Uygun bir inanç, üretken bir ortamı geliştirecek veya güvenlik endişelerini en aza indirecek kıyafet istemek gibi işle ilgili endişelere dayanabilir. Politika, açık parmaklı ayakkabılar gibi izin verilmeyen belirli öğelerin münhasır olmayan bir listesini içerebilir. Tüm çalışanlar, politikayı imzalayarak anlayışlarını belirtmelidir.

Uygulama

Politikayı dikkate almamanın belirtilen sonuçlarına göre hareket edilerek bir kıyafet yönetmeliği uygulanabilir. Örneğin, politikada "Kıyafet bu politikanın parametreleri dışında giyilirse, çalışana bir süpervizörle danışarak uygunsuz kıyafet konusunda bilgi verilecektir." Hükümler, "Tekrarlanan ihlaller, işten salıverilmeye kadar ve bu da dahil olmak üzere disiplin cezasıyla sonuçlanacaktır" gibi, politikayı sürekli olarak dikkate almamanın sonuçlarını açıklamalıdır.

Ayrımcılık

Ayrımcılık içeren olası davalardan kaçınmak için kıyafet kuralları politikaları tüm çalışanlar arasında eşit şekilde uygulanmalıdır. Eşit İstihdam Fırsatı Komisyonu, 1964 Medeni Haklar Yasası'nın VII. Başlığı aracılığıyla, ayrımcılıkla ilgili yasaları katı bir şekilde uygular. Cinsiyetler gibi dini gruplar da korunmaktadır. Bir çalışan, dinine göre politika yönergelerinin dışında kalan önemli bir giysi giymeye zorlanabilir. Böyle bir durumda, işveren, işçiye makul bir uyum sağlamalıdır - bunu yapmak işe gereksiz bir zorluk çıkarmadığı sürece - onu kıyafetin önemsiz olduğu farklı bir departmana nakletmek gibi. Cinsiyetle ilgili olarak, ABD Küçük İşletme İdaresi, uygun bir politika gerekliliğine bir örnek sunmaktadır: erkeklerin kadınları değil, erkeklerin kravat takmasını zorunlu kılmak;Uygun olmayan bir politika, erkeklerin kot giymesine izin verirken kadınlara izin vermez.

Tutarlılık

Çalışanlar ve yönetim aynı standartlara tabi tutulmalıdır, ancak ortaya çıkabilecek beklenmedik durumlara izin vermek için gerektiğinde uygulama sırasında adalet ve anlayış gösterdiğinizden emin olun. Örneğin, bir çalışan, tüm giysilerini tahrip eden ve onu şirket politikasının izin vermediği giysilerle işe gelmeye zorlayan bir ev yangını geçirmiş olabilir. Böyle bir durumda, empatik ve destekleyici bir yanıt verilmesi gerekir.