Merkezi Bir İşletmenin Avantajları

Merkezileştirilmiş bir işte çekirdek bir liderler grubu, önemli kararlar alma yetkisinin çoğunu korur. Bu, kararların farklı yerlerde veya bölgelerde alt ve orta düzey yöneticiler arasında yayıldığı merkezi olmayan bir yaklaşımın tam tersidir. Her format, işin yapısına bağlı olarak avantajlara sahiptir.

Etkili Kararlar

Yerel düzeyde, ademi merkeziyetçilik, değişen piyasa koşullarına daha hızlı yanıt verilmesini sağlar. Bununla birlikte, çoğu durumda, merkezileştirme, şirket genelinde en verimli karar alma ve iletişime izin verir. Olumsuz haber olaylarına nasıl yanıt verileceği gibi bazı kararlar, en iyi şekilde kilit yöneticiler tarafından alınır, özellikle de zamanında bir karar ve yanıt genellikle uygulama için kritik olduğunda.

Hesap verebilirlik

Merkezileştirme aynı zamanda karar alıcıları da vurgular, böylece bu kişiler kararlarından daha kolay sorumlu tutulabilir. Sürekli olarak iyi kararlar alındığında ve uygulandığında, kredi doğru kişilere gider. Aynı şekilde, şirketin karar vericileri de kararları araştırmak ve tüm paydaşlar üzerindeki etkilerini hesaba katmak için uygun zaman, çaba ve enerjiyi harcamaya mecbur hissederler.

Kalite Kararları

Ademi merkeziyetçi hale getiren şirketler, genellikle bunu, organizasyon içindeki her mağaza veya birimde nispeten yerel ve uyarlanabilir bir kültür sürdürmek istedikleri için yapar. Merkezi bir şirkette ise kritik kararlar büyük ölçüde en yetenekli uzmanların elindedir. Örneğin, merkezi bir alıcı, genellikle şirket için iyi değeri müzakere etmek ve yeni veya ortaya çıkan ürün eğilimlerini belirlemek için en fazla beceriye sahiptir. Merkezi bir kurumsal eğitmen tipik olarak etkili eğitim programları tasarlama, geliştirme ve uygulama konusunda uzmanlığa sahiptir.

Tutarlılık

Tutarlılık, iş dünyasında merkezileşmenin bir başka önemli gücüdür. Aynı kişi veya liderler grubu şirket adına kararlar aldığında, bu kararlar genellikle tutarlı ve öngörülebilir bir şekilde alınır. Bu, ön saflardaki yöneticilerin ve çalışanların ne bekleyeceklerini bilmelerine yardımcı olur ve sürekli değişen karar modellerinden kaynaklanabilecek bazı hayal kırıklıklarını önler. Ek olarak, müşterilerle ilişkileri etkileyen kararlar, aynı liderler tarafından alınırsa marka tutarlılığını artırabilir.