Herhangi Bir Kuruluşu Etkileyen Etik Kararlar Nelerdir?

İş etiği, işletmelerin yasal ve sosyal olarak etik bir şekilde iş yürütmekle yükümlü olduğu bir kurumsal sorumluluk alanıdır. İş etiği beş temel unsuru içerir: dürüstlük, doğruluk, güven, gizlilik ve açıklık. İş dünyasında, her gün tüm organizasyonları etkileyen etik kararlar alınır.

Etik Reklam Kararları

Çoğu işletme, müşteri tabanını genişletebilmek için ürün veya hizmetlerinin reklamını zaman zaman veya başka bir zamanda yapmak zorunda kalacak. Bunu etik bir şekilde yapmaları önemlidir. Etik reklam, satılan şeyi doğru bir şekilde tasvir ettiğinde dürüst kabul edilir. Etik olmayan reklamlar aldatıcı veya yanıltıcıdır ve hatta olumsuz olarak kabul edilebilir. Negatif olarak kabul edilen reklamlar, genellikle rakibin ürününün kalitesini düşürür, böylece işletme, ürününün daha iyi görünmesini sağlayabilir.

Gizlilikle İlgili Etik Politikalar

İşletmeler tarafından kullanılan hemen hemen tüm etik kuralları, en azından bir miktar gizlilik garantisi içerir. Müşteriler, özel bilgilerinin onaylamadıkları şekillerde kullanılmayacağını bilmek ister. Çalışanlar, kişisel dosyalarına yetkili personel dışında kimsenin erişemeyeceğini bilmek ister. İşletmeler, müşterilerin bilgilerini üçüncü şahıslara satmak gibi amaçladıkları iş uygulamalarını ifşa etmediklerinde, bu etik olmayan davranış olarak kabul edilir.

Etik Satış Uygulamaları

Bir şirketin satış yapmaya nasıl karar verdiği, tüm sektörleri etkileyen önemli bir etik karardır. Etik satış, dürüstlük ve doğruluk içerir. Örneğin, ürün veya hizmetlerinin hem avantajlarını hem dezavantajlarını dürüstçe açıklayan ve yüzde 100 arkasında duran bir şirketin etik uygulamaları olduğu kabul edilir. Öte yandan, müşterilerini iyi bir teklifle cezalandıran, ardından onları aldatıcı yollarla daha pahalı mallar almaya ikna etmeye çalışan bir şirketin etik olmayan iş uygulamaları olduğu kabul edilir.

Etik Fiyatlandırma Stratejileri

Tüm işletmeler, ürün ve hizmetler için tüketicileri ücretlendirmeyi seçtikleri şeyde genellikle son söz hakkına sahipken, etik sınırlamalar mevcuttur. Örneğin, üretimle ilgili artan maliyetlerin bir sonucu olarak bir işletmenin fiyatlarını yükseltmesi etik olarak kabul edilecektir. Bir işletmenin, istedikleri her şeyi ödemelerini gerektiren bir çıkmazda olduğunu bildikleri belirli müşterileri oymak için fiyatları yükseltmesi etik olarak kabul edilmez. Bir örnek, bir doğal afet sırasında su maliyetini önemli ölçüde artırmak olabilir.