Matlab'da Histogram Eksenini Değiştirme

Bir Matlab histogramı, bin adı verilen düzenli aralıklarla gruplanmış bir veri dağılımını gösterir. Matlab, Kartezyen veya kutupsal koordinat sistemlerinde histogram oluşturmak için önceden tanımlanmış işlevlere sahiptir. Bir histogram oluşturduktan sonra, Matlab masaüstündeki Çalışma Alanı Tarayıcısı'ndan erişilebilen grafiksel Özellik Düzenleyicisi aracılığıyla özellikleriyle etkileşime girebilir veya Komut Penceresine kod girebilirsiniz. Matlab, bir histogram için otomatik olarak eksenler oluşturur ve grafiği yeniden boyutlandırırken bunları yeniden boyutlandırır, ancak eksenleri manuel olarak değiştirme seçenekleriniz de vardır.

1

X ve y değişkenlerini tanımlayarak bir fonksiyon oluşturun. Örneğin, "x = 1: 100;" yazın ve "y = exp (x);" - burada ve boyunca tırnak işaretleri olmadan - her komutun ardından "Enter" tuşuna basın. İşlevin histogramını oluşturmak için "hist (y)" yazın ve "Enter" tuşuna basın.

2

Açılan histogram penceresinin menü çubuğunda "Görüntüle" yi tıklayın. "Özellik Düzenleyicisi" ni tıklayın ve Özellik Editörü penceresi açıldığında, "Daha Fazla Özellikler" i tıklayın.

3

Histogram eksenlerinin yerleşimini değiştirmek için "Konum" a tıklayın. Araç çubuğundaki el simgesini tıklayın ve eksenleri olmasını istediğiniz yere sürükleyin.

4

X veya y ekseninde bir sınır belirlemek için "XLim" veya "YLim" e tıklayın. Düzenleyici penceresi açıldığında, "XLim" veya "YLim" için bir aralık girin. Örneğin, x eksenini yalnızca 15 ile 20 arasındaki değerler için göstermek için, "XLim" in yanına "15 20" yazın ve "Tamam" ı tıklayın.

5

Bileşenleri eklediğinizde veya çıkardığınızda Matlab'ın grafiğinizin eksenlerini nasıl yeniden boyutlandırdığını yapılandırmak için “ActivePositionProperty” öğesini tıklayın. Otomatik yeniden boyutlandırma referansı olarak en dıştaki sınırı kullanmak için "OuterPosition" tıklayın. Bu ayar, Matlab'ın yeniden boyutlandırdığınızda grafiğinizin etrafındaki metni ve biçimlendirmeyi her zaman göstermesine neden olur.

6

Yeniden boyutlandırma sırasında referans olarak iç kenarlığı kullanmayı tercih ediyorsanız, "ActivePositionProperty" penceresinde "Konum" u tıklayın. Bu ayar, ekseninizin grafik penceresinin dışında kalan kısmındaki nesneleri kırpar.