İnovasyon Şirketlerinin Avantajları

İnovasyon şirketleri, mevcut tüketici pazarını ilerletmeye ve ekonomik büyümeyi sürdürmeye devam eden yeni teknolojik ilerlemelerle genellikle öncülük eden şirketlerdir. Apple ve Google gibi şirketler, teknoloji ve bilgi dünyalarını, etkileri zaman zaman çok büyük olacak şekilde sürekli olarak yeniden tanımlamaktadır. İnovasyonu birincil odak noktası haline getiren şirketler, kendilerini kalabalığın içinde öne çıkarmak ve muazzam kâr elde etmek için konumlandırabilir. Apple'ın 1980'lerde yaptığı gibi, yenilik geliştirmede başı çeken küçük işletmeler, kendilerini gelecekteki büyüme ve sektör liderliği için konumlandırabilirler.

Yaratıcılık

İnovasyon şirketleri genellikle sadece yeni bir ürün tanıtmakla kalmayıp, aynı zamanda onu tamamlanana kadar görebilen çok sayıda yaratıcı ve yetkin kişi istihdam etmektedir. İnovasyon şirketleri genellikle ürün geliştirmenin tüm aşamalarını denetleyen ve tüketiciler için son derece arzu edilen bitmiş bir ürünle sonuçlanan bir kavramsallaştırma, tasarım ve uygulama süreci aracılığıyla ürünün pazardaki başarısını sağlayan çok sayıda insanı istihdam eder. Kalabalığın içinde öne çıkmak isteyen küçük işletmeler için, mümkün olan en yaratıcı yetenekleri bulmak ve işe almak başarı için çok önemlidir.

Liderlik

İnovasyon şirketlerinin sergilediği yaratıcılık, onları genellikle kendi sektörlerinde liderlik pozisyonlarına yerleştirir. Örneğin Apple, daha sonra başarılarından vazgeçmeye çalışan diğer şirketler tarafından geliştirilen diğer benzer ürünler için çıtayı belirleyen en son yenilikleri için düzenli olarak haber yapar. Bu şirketler nihayet yetişmeyi başardıklarında, Apple ve liderlik rolünü üstlenen diğer şirketler genellikle bir kez daha öncülük edecek başka bir yenilikçi ürün yarattılar. Küçük işletmeler genellikle en başından bu tür bir liderlik rolünü üstlenecek konumda olmasalar da, itibarlarını geliştirebilir ve bunu zaman içinde her seferinde bir ürün olarak yapabilirler.

Deneyim

İnovasyon şirketleri de kendi tarafında deneyim avantajına sahiptir. Genellikle ürün geliştirme sürecini, tekrar tekrar tekrarlanabilen kesin bir bilime indirirler. Bu süreci verimli bir şekilde tekrarlayabilme yetenekleri, onları genellikle ilk kez yeni ürünler yaratmaya çalışan diğer şirketlerden ayırıyor. Küçük işletmeler için bu genellikle önemli miktarda deneme yanılma gerektirir.

İsim Tanıma

Kendi sektörlerinde lider oldukları için, inovasyon şirketlerinin hedef pazarlarını yakalamak için genellikle fazla miktarda reklam veya markalama yapmaları gerekmez. Bunun yerine, kendi isimleri kendi endüstrilerinde önemli bir ağırlık taşıyor ve insanlar ürünlerinin piyasaya çıkmasını bekliyor. İsimlerinin tanınması genellikle onları pazardaki diğer şirketlerden ayırır, bu da ürünlerini tanıtmak için çok az şey yapmaları gerektiği anlamına gelir. Bu muhtemelen küçük işletmeler için kurması en zor şeylerden biridir. Bununla birlikte, gerçekten yenilikçi tek bir ürünle, bu şirketler pazardaki nişlerini de oluşturmaya başlayabilir ve aynı türden tanınırlık kazanabilirler.