Pozitif Brüt Kâr ve Net Zarar Nedir?

İşletme sahipleri, işletmenin sağlığı hakkında bilgi sağlayan üç ana finansal tabloya bağlıdır. Bilanço, nakit akış tablosu ve gelir tablosu, sahiplerine şirketin ne kadar harcadığını, kazandığını ve yatırım yaptığını söyler. Bu tablolardan biri olan gelir tablosu, sahiplere işletmenin ne kadar kar ve zarar ürettiğini söyler.

Pozitif Brüt Kar

Bir gelir tablosunun gösterdiği en önemli hesaplamalardan biri brüt kardır. Brüt kar, satış gelirinden işletmenin toplam doğrudan maliyetinin (satılan malların maliyeti olarak da adlandırılır) çıkarılmasıyla hesaplanır. Bu sayı pozitif, negatif veya nötr (yani sıfır) olabilir. Başarılı işletmeler neredeyse her zaman burada pozitif bir sayı görür. Bu brüt kar, genel giderler ve gelir vergileri gibi diğer giderleri finanse eder.

Net kayıp

Yeni bir işletme veya başarısız bir işletme, satılan malların maliyetini, genel masrafları veya gelir vergilerini karşılayacak kadar kazanamayabilir. Bu gerçekleştiğinde, işletmenin net bir zararı olur ve brüt kardan toplam giderler ve gelir vergilerinin çıkarılmasıyla hesaplanır. Bu sayı pozitif olduğunda net kârdır, ancak zarar olduğunda net zarar olur. Bir şirketin net zararı varsa, iyileştirmeler yapılmalıdır.

Ne demek

Bir şirketin brüt işletme karı olduğunda ancak net zararı sürdürdüğünde, çeşitli olasılıklar vardır. İlk olasılık, işletmenin genel giderlerinin potansiyel karları boğmasıdır; bu, şirketlerin çalışanları işten çıkararak harcamaları düşürmelerinin yaygın bir nedenidir. Alternatif olarak, satışlar yavaşlamış olabilir veya şirket, ürününü yapmak için malzemelere daha fazla para ödüyor ve satılan malların maliyetini artırıyor olabilir. Kârları korumak veya artırmak için işletmeler, ürün kalitesine zarar vermeden israfı ortadan kaldırırken kaynaklarını en üst düzeye çıkarmaya çalışır.

Trendin İncelenmesi

Bir şirketin sağlıklı olup olmadığını ve büyümekte olup olmadığını belirlemenin bir yolu, brüt karını ve zaman içindeki net zararlarını analiz etmektir. Sürekli artan gelirin çoğu zaman giderlerin aynı anda artması anlamına geldiğini ve bu durumun şirketin verimsiz çalıştığı anlamına gelmediğini unutmayın. İdeal olarak, net zararlar azalırken brüt kar artmalıdır. Bu gerçekleştiğinde, şirket ideal olarak ürününe ve çalışanlarına daha fazla yatırım yapacaktır.