Promosyon Karmasını Etkileyen Faktörler

Ürün ve hizmet promosyonları farkındalık yaratır, ürün ve hizmetleri konumlandırır ve müşterileri satın almaya ikna eder. Reklam önemli olsa da, tek husus bu değildir. Bunun yerine, genel bir promosyon karışımı ayrıca kişisel satış, satış promosyonları, halkla ilişkiler ve doğrudan pazarlama kampanyalarını da içerir. Optimal bir karışım oluşturmak için belirlenmiş bir standart veya yöntem olmadığından, her işletme promosyon karışımını etkileyen faktörleri göz önünde bulundurmalı ve kendi özel promosyon stratejisini oluşturmalıdır.

Ürün Odaklı Faktörler

Bir ürünün veya hizmetin niteliği ve ürün yaşam döngüsü içinde nerede olduğu, bir müşterinin satın alma kararı vermeden önce ne kadar bilgiye ihtiyaç duyabileceğini belirler. Örneğin, müşteriler yeni bir ürünü veya doğal olarak daha karmaşık olan bilgisayar, araba veya ev ısıtma sistemi gibi bir ürünü değerlendirirken genellikle daha fazla bilgiye ihtiyaç duyar. Bu durumlarda reklam, mağaza içi satış promosyonları ve kişisel satış, promosyon karışımında daha fazla yer alacaktır. Bunun aksine, genel reklam ve satış promosyonlarını içeren bir promosyon karışımı, bakkaliye ve giyim gibi yaygın, günlük ürünler için daha uygundur.

Hedef Pazar ve Doğrudan Rekabet

Bir işletmenin, ürünlerini rakiplerinden ayıran bir promosyon karışımı oluşturmak için doğrudan rekabetin ne yaptığını bilmesi kritik önem taşır. Konumlandırma olarak da adlandırılan ürün farklılaştırması, rekabete kıyasla bir mal veya hizmetin özellikleri, fiyatı, kalitesi veya kullanımı hakkında farklılıklar oluşturmaya odaklanır. Konumlandırma, bir çizgi üstü, çizgi altı veya kombinasyon promosyon karışımı kullanılarak gerçekleştirilebilir. Çizgi üstü bir promosyon karışımı genellikle halkla ilişkiler, televizyon, radyo ve basılı reklamları içerir. Doğrudan posta kampanyaları gibi doğrudan pazarlama çabalarına odaklanan bir çizgi altı promosyon karışımı, ürünleri belirli bir hedef kitle içinde konumlandırmak için etkili olabilir.

Pazarlama stratejisi

Bir ürünün pazarlama stratejisi aynı zamanda promosyon karışımını da etkiler. Örneğin, bir itme stratejisi için promosyon karışımı, çekme promosyon stratejisi karışımından farklı olacaktır. İtme promosyon stratejisi, talep yaratma çabasıyla ürünü müşteriye götürür. Bu tür bir strateji ile, doğrudan satış ve ticari promosyonlar, promosyon karışımının temelini oluşturur. Çekme promosyon stratejisi, müşterileri çekerek bir ürüne yönelik tüketici talebini artırmaya çalışır. Bu tür bir strateji ile, ürün farkındalığı yaratan kitle iletişim araçları ve ürün promosyonları, çoğunlukla promosyon karışımının temelini oluşturur.

Bütçe Tahsisleri ve Kaynak Kullanılabilirliği

Maliyet, promosyon karışımını belirlemede önemli bir faktördür. Yıllık pazarlama bütçesi, tek bir kampanya için bütçe ve her bir promosyon aracının maliyeti, bir promosyon aracının kullanılıp kullanılamayacağını ve ne dereceye kadar kullanılabileceğini belirlemede rol oynar. Örneğin, televizyon reklam spotları üretmenin ve çalıştırmanın yüksek maliyeti, bazı işletme bütçeleri için sınırlayıcı bir faktör olabilir. Kaynak kullanılabilirliği başka bir husustur. Gazete reklamcılığı uygun bir tanıtım aracı olsa da, küçük bir toplulukta kullanılamayan bir seçenek olabilir veya gazetenin tiraj oranı çok düşükse etkisiz olabilir.