Proje Yöneticisi için Örnek Performans Değerlendirmesi

Pek çok şirkette, kuruluşun başarısının çoğu proje yöneticisine bağlıdır. Şirketin başarısını sağlamak için bir proje yöneticisinin performans değerlendirmeleri gereklidir. Klasik yönetimin üç temel ilkesine bakmak gerekir: planlama, uygulama ve kontrol. Nihayetinde, bir projenin başarıyla ve zamanında tamamlanıp tamamlanmadığını sağlamaktan sorumlu olan proje yöneticisidir.

Performans Değerlendirmesinin Hedef Bileşenleri

Bir proje yöneticisinin performans değerlendirmesinin büyük bir kısmı, hedef bileşeninden veya yöneticinin projeyi zamanında ve bütçe dahilinde başarıyla tamamlayıp tamamlamadığından oluşur. Aslında, bazı şirketler proje yöneticileri için tamamen nesnel, sayısal bir performans değerlendirmesi kullanır.

Yöneticilere değerlendirmenin başında mükemmel bir puan verilir ancak projeler geciktiğinde, kusurlu olduğunda veya bütçeyi aştığında puan kaybederler. Bir proje yöneticisinin performans değerlendirmesi, yöneticinin projeyi tamamlamada başarılı olup olmadığını ve tam olarak neyin başarısız olduğunu veya beklentileri aştığını açıkça belirtmelidir.

Performans Değerlendirmesinin Öznel Bileşenleri

Çoğu şirket sadece proje yöneticisinin neyi başardığını değil, aynı zamanda onu nasıl başardığını değerlendirmekle de ilgileniyor. Farklı projeler farklı becerilere sahip yöneticiler gerektirse de, bir proje yönetimi performans değerlendirmesi, yöneticinin geliştirdiği ve etkili bir şekilde kullandığı becerileri ve daha iyi bir proje yöneticisi olabilmek için üzerinde çalışması gereken becerileri de listelemelidir.

Örneğin, proje yöneticisi projeyi zamanında tamamladıysa, uyanık olduğu her saati temsilci atamak yerine proje üzerinde çalışarak geçirirse, bu bir yönetim zayıflığı olur. Yönetici, belirli becerilere ve deneyime sahip kişilere işi devretmiş olsaydı, proje muhtemelen daha başarılı olabilirdi. Bu durumda, bir performans değerlendirmesi senaryoyu, proje yöneticisinin hangi hataları yaptığını, neleri farklı şekilde yapabileceğini ve bir dahaki sefere sorunun nasıl düzeltileceğini açıklar.

Takım Üyesi Görüşleri

Genel olarak proje yöneticileri çalışanların denetiminden sorumludur, bu nedenle çalışanların sesleri performans değerlendirmesine önemli bir katkı sağlar. Bir değerlendirici, çalışanlarla röportaj yapabilir veya proje yöneticilerinin farklı becerilere veya yetkinliklere göre sıralandığı anonim bir anketi dağıtabilir, örneğin açıkça talimat vermek veya çalışanlar arasında sorunlara aracılık etmek gibi. Değerlendirici, sonuçları değerlendirmenin bir parçası olarak özetleyebilir veya yöneticilere isimsiz çalışan görüşlerinin kopyalarını verebilir.

Proje Yöneticisi Öz Değerlendirme

Öz değerlendirme, proje yöneticisinin son teslim tarihini karşılamanın stresi geçtikten sonra proje üzerinde düşünmesini sağlar. Öz değerlendirme sürecinde, proje yöneticileri performanslarını ve etkili olup olmadığını değerlendirerek iyileştirilmesi gereken alanları not edebilirler. Bir proje yöneticisinden bir öz-değerlendirmeyi tamamlamasını istemek, bilgilendirme sürecine yardımcı olabilir, çünkü yöneticiler ve onları değerlendirenler nelerin geliştirilmesi gerektiği konusunda benzer sonuçlara varabilirler.