Mali Tablo Notlarında İçerdiği Açıklama Türleri

Muhasebeciler bazen bir şirketin varlıkları, borçları veya özkaynakları ile ilgili önemli notları mali tablolara ekler. Notlar, bir mali tabloya ek veya dipnot olarak eklenebilir. Açıklamalarla ilgili mali notlar gelir tablolarında, bilançolarda ve düzeltilmiş genel muhasebe defterinde görünebilir.

Rehinler

Herhangi bir varlığa ilişkin ödenmemiş borçlar, yatırımcıları ve diğer dış tarafları finansal yükümlülüklerden haberdar etmek için genellikle finansal notlarda rapor edilir. Bir finansal kuruluş, ödenmemiş bir borç için teminat olarak mülk, ekipman veya başka bir varlığı kullandığında, rehinler oluşur. Örneğin, bir işletme bir kredi alırsa ve ofislerini kredinin teminatı olarak kullanırsa, krediyi onaylayan banka ofislere bir haciz koyar. Muhasebeciler bunu mali yılın sonunda mali tablolara not eder.

Varsayılanlar

Mali tablolara ilişkin notlara herhangi bir temerrüt dahil etmek, şirket mali durumunun doğru bir resmini sağlamak için kritiktir. Kağıt üzerinde, bir işletme finansal olarak istikrarlı ve temerrütler rapor edilmediğinde değerli varlıklara sahipmiş gibi görünebilir. Ancak, temerrütler tipik olarak bir işletmenin kredi notunu düşürerek gelecekte kredilerin alınmasını zorlaştırır. Temerrütler ayrıca önemli yasal harcamalara ve borçların ödenmemesi durumunda varlıkların ele geçirilmesine yol açar.

Envanter Değişiklikleri

Öngörülemeyen durumlardan kaynaklanan stok kayıpları tipik olarak mali tablo notlarında rapor edilir. Örneğin, bir gıda işletmesi envanterinin tamamını soğutma sorunları nedeniyle kaybederse, bir muhasebeci gelir tablosuna veya bilançoya bir not verir. Ek olarak, işletmeler mali yıl boyunca envanter hesaplamalarındaki tüm değişiklikleri not eder. Örneğin, bir işletme envanter hesaplama yöntemini ortalama ağırlıklı yöntemden ilk giren, ilk çıkar veya FIFO yöntemine değiştirebilir. Envanter hesaplama değişiklikleri, satılan malın toplam maliyetini önemli ölçüde etkileyebilir.

Yatırımlar

Tahvillere, hisse senetlerine ve diğer menkul kıymetlere yapılan yatırımlar, mali yıl boyunca genellikle aynı fiyatı çok uzun süre korumaz. Yatırımlar için bir mali tablo üzerinde bildirilen herhangi bir tutar, genellikle zamanın anlık görüntüsüdür. Muhasebeciler, yatırımları nasıl fiyatlandırdıklarını mali tabloya not etmelidir. Örneğin, muhasebeciler, raporlama sırasında bir yatırımın piyasa fiyatını dahil edeceklerdir. Bir yatırımın yapması beklenen gelecekteki faiz de mali notlarda belirtilir.