İşletmenin Temelleri

Bir işi yürütmek, çok fazla zaman ve beceri gerektirir. İşletme sahipleri aynı anda birden çok görevi yerine getirebilmeli ve birkaç işletme işlevini tamamlayabilmelidir. Kararlar ayrıca işletme yönetiminin önemli bir parçasıdır. İş yönetimi genellikle her şirkete özgü olsa da, iş ortamında birkaç temel unsur vardır. İşletme sahipleri, işlerini etkin bir şekilde yürütmek için birkaç işletme işlevi veya ilkesini kullanabilir.

Gerçekler

İşletmeler genellikle bir planla başlar. İş planları, işletme sahiplerinin amaç ve hedeflere ulaşmak için kullandığı bilgileri veya kuralları içerir. Başlangıç ​​planları, yeni iş girişimiyle ilgili organizasyon yapısı, yönetim tarzı, finansman ihtiyaçları ve ekonomik piyasa analizi ile ilgili bilgileri içerir. İşletme sahipleri, bu bilgileri, işletmeye başlamak için dış finansmanı güvence altına almak için kullanır. İşletme sahipleri ayrıca orijinal iş planında şirketleri için bir misyon veya vizyon oluşturabilirler.

Özellikleri

İşletme sahipleri genellikle işlerini yönetmek için politikalar ve prosedürler geliştirirler. Politikalar ve prosedürler, işletme sahibinin yönetim tarzının ve kişisel inançlarının bir uzantısıdır. Şirket yöneticileri ve çalışanları, şirkette çalışırken politika ve prosedürlere uymalıdır. İşletme sahipleri, üretilen malların ve hizmetlerin tutarlı olduğu bir iş ortamı yaratmaya çalışır. Muhasebe, insan kaynakları, satın alma ve satış işlemlerine bağlı olarak bireysel politikalara ve prosedürlere sahip olabilir.

Fonksiyon

Liderlik ve işletme yönetimi, iş dünyasında iki önemli işlevdir. Liderlik, işletme sahiplerinin çalışanları çeşitli iş görevlerini başarmaya motive etmeleridir. İş liderliği genellikle, iş işlevlerini etraflarında değil, insanlar aracılığıyla gerçekleştirmeyi içerir. Yönetim, çeşitli ekonomik kaynakların koordinasyonu ve tahsisidir. İşletme sahipleri, yönetim görevlerini bireylere ve işletmeye devredebilir. Ancak liderlik, işletme sahipliğinin odak noktası olmalıdır.

Düşünceler

Performans yönetimi, iş dünyasında önemli bir kavramdır. İşletme sahipleri, şirketlerinin genelini ve departman işlevlerini dikkatli bir şekilde ölçmenin yollarını bulmalıdır. Performans yönetimi bu görevi gerçekleştirebilir. İşletme sahipleri, minimum düzeyde kabul edilebilir üretim çıktısı belirleyebilir ve bu hedeflere ulaşmanın yollarını bulabilir. Performans yönetimi, şirketin amaç ve hedeflere ne kadar iyi ulaştığını ölçer. İşletme sahipleri, işletme faaliyetlerinin ürettiği finansal getirilerle birlikte faaliyetlerin etkinliğini ve verimliliğini ölçebilirler.

Uzman Görüşü

İşletme sahipleri, işlerini yürütmek için mevcut birkaç kaynağı kullanabilir. Yerel ticaret organizasyonları, ticaret odaları ve Küçük İşletme İdaresi, işletme sahiplerine işletme operasyonlarının işletilmesi, finansmanı ve iyileştirilmesi hakkında bilgi sunar. İşletme sahipleri, bir işletmenin yürütülmesi hakkında bilgi sağlamak için bir kamu muhasebe firması, avukat veya yönetim danışmanı da kullanabilir. Bu kişiler genellikle işletme sahiplerinin belirli hizmet türleri veya seviyeleri için ödeme yapmasını ister.