Artan Üretim Düzeylerinde Verimlilik İyileştirmeleri Nasıl Hesaplanır?

Bir küçük işletme sahibi olarak, çalışanlarınıza ödediğiniz ücretler için daha fazla çıktı elde edebilmek için üretkenliği sürekli olarak artırmaya çalışmalısınız. Üretim çalışanları için teşvikler ve değişiklikler getirdiğinizde, üretkenliğinizin artacağını varsaymak kolaydır. Ancak, yeni üretkenliğin gelişip iyileşmediğini ve ne ölçüde geliştiğini görmek için gerçekten ölçmeniz gerekir. Aksi takdirde, çabalarınızı boşa harcıyor olabilirsiniz.

1

Mevcut üretkenliğinizi hesaplayın. Bunu, tamamlanan birim sayısını kendilerine harcanan saat sayısına bölerek yapın. Örneğin üç ünitenin üretiminin tamamlanması iki saat sürüyorsa saatte 1.5 adet üretiliyor.

2

Daha yüksek verimlilik için ikramiye gibi teşvikler sunun. İşi çalışanlar için kolaylaştırabileceğiniz alanları da inceleyin. Malzemeler işçilerden uzağa yerleştirilmişse, onları yaklaştırın. Yetersiz aydınlatma ve gürültü yorgunluğa neden oluyorsa, işyerinde yapabileceğiniz iyileştirmeleri inceleyin. Verimlilik iyileştirmelerinizi seçin ve uygulayın.

3

İyileştirmelerden sonra üretkenliği ölçün. Yine, tamamlanan birimlerin sayısını bunları yapmak için gereken saat sayısına bölün. İyileştirmeler yaptıktan sonra, dört ünitenin iki saatte tamamlandığını görebilirsiniz. Çalışanlarınız artık saatte iki ünite yapıyor.

4

Eski üretim oranını yenisinden çıkarın. Örnekte, çalışanlar saatte iki birim üretiyor, bu 0,5'lik bir gelişme. Bu sizin üretim geliştirme rakamınızdır.

5

Üretim iyileştirme rakamınızı eski üretim oranınıza bölün ve bir yüzde elde etmek için 100 ile çarpın. Örnekte, 0,5 bölü 1,5, 0,33'e eşittir. Yüzde 33 elde etmek için 100 ile çarpın. Bu rakam, üretkenlikteki gelişiminizdir.