Denetim Görüşü Mektuplarının Türleri

Denetimler, küçük işletmelere ticari veya finansal işlemlerle ilgili üçüncü taraf görüşleri sağlar. İş dünyasında yaygın bir denetim türü mali denetimdir. İşletme sahipleri, mali bilgilerini gözden geçirmek ve şirketin faaliyetleriyle ilgili görüş bildirmek için serbest muhasebeci firmaları veya bireysel sertifikalı serbest muhasebeciler (CPA) kullanır. Bir denetim görüşü genellikle dış denetimlerle birlikte yayınlanır. Bu belge, iç ve dış iş paydaşlarının iş veya yatırım kararları almak için kullandıkları resmi bir görüşü temsil etmektedir. İş dünyasında dört tür denetim raporu yaygındır.

Niteliksiz

Niteliksiz bir denetim görüşü, denetçilerin bir şirketin finansal bilgilerinde önemli bir ihlal veya yanlışlık bulamadıklarını gösterir. Bu raporun alternatif adı, hastanın temiz sağlık faturasıyla karşılaştırılan temiz bir görüştür. Denetçiler genellikle bu raporu şirketin finansal bilgileri genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine (GAAP) göre kaydetme becerisine atıfta bulunarak yazarlar. Rapor, denetimin nasıl yürütüldüğüne ve hangi bilgilerin gözden geçirildiğine ilişkin kısa bir özet de içerebilir.

Nitelikli

Nitelikli bir denetim görüş mektubu, denetçilerin bir şirketin mali bilgilerinde sorunlar bulduğunu belirtir. Bu sorunlar, denetçilerin şirketin operasyonları hakkında net bir fikir vermesini engeller. Nitelikli denetim görüşleri genellikle iki özel nitelikten birine sahiptir. İlk yeterlilik, GAAP'den tek bir sapmayı temsil eder. Bu, işletmenin GAAP'yi uygunsuz bir şekilde uyguladığını ve şirketin mali tablolarının standart muhasebe ilkelerine uymadığını gösterir. Diğer bir nitelik, kapsam sınırlamasıdır. Kapsam sınırlaması, denetçilerin şirketin finansal tablolarıyla ilgili bir veya daha fazla alanı gözden geçiremeyeceğini gösterir. Bu yeterlilik, yalnızca denetçiler tarafından incelenmeyen mali bilgilerle ilgilidir.

Olumsuz

Olumsuz görüş mektubu, önemli ölçüde olumsuz olan iki denetim raporundan biridir. Olumsuz görüş, denetçinin finansal bilgilerle ilgili önemli ve önemli yanlışlıklar bulduğunu gösterir. Bu yanlış beyanlar tipik olarak finansal tabloların GAAP ile uyumlu olmadığı ve bilgilerin yanlış veya güvenilir olmadığı anlamına gelir. Bankalar ve kredi verenler, genellikle olumsuz denetim görüşlerine sahip şirketlerden kaçınırlar. Önemli kusurları olan mali bilgiler, şirketin mali sağlığının doğru bir temsilini sunmaz.

Feragatname

Sorumluluk reddi denetim görüş mektubu, bir şirketin alabileceği en kötü denetim raporudur. Denetçiler, şirketin finansal tabloları hakkında bir görüş oluşturamayacaklarını belirtmek için sorumluluk reddi mektubu düzenler. Denetçiler ayrıca şirketin mali tabloları hakkında görüş bildirmeyi reddettiklerinde de sorumluluk reddi beyanını kullanırlar. Sorumluluk reddi görüşü, genellikle bir denetçinin müşterisinden bağımsız olmaması durumunda ortaya çıkar. Denetçiler, bir denetimle bağlantılı olarak yönetim danışmanlığı hizmetleri sunduğunda bağımsızlık eksikliği ortaya çıkabilir. Bu, denetçinin şirketin finansal bilgileri hakkında net bir üçüncü taraf görüşü vermesini engeller. Önemli denetim kapsamı sınırlamaları (bir şirketin tüm mali bilgilerini gözden geçirememe) veya yakın gelecekte iflas başvurusunda bulunabilecek şirketler de denetim sorumluluk reddi görüşleri alabilir.