Bir LLC, bir S Corp Üyelik İlgi Alanlarını Satın Alabilir mi?

Limited şirketin sahipleri üyeler olarak bilinir ve sahiplik çıkarlarına üyelik payı denir. Bir şirketin sahipleri hissedardır. Hisse senetleri, şirket hisse senedi ihraç etmemeye karar verse ve yalnızca kağıt üzerinde tahsis edilen hisse sayısını takip etse bile, bir hissedarın bir şirketteki payını temsil eder. Bir S şirketindeki mülkiyet hissesine sahip olmak isteyen bir LLC, üyelik hissesi değil hisse satın alır.

LLC Sahiplik Seçenekleri

Bir LLC, bir devlet kurumu ile organizasyon maddelerini dosyalayarak eyalet yasalarına göre oluşturulur. Eyalet yasaları, LLC'lere bağımsız kuruluşlar olarak hareket etme yetkisi verir. Bu, bir LLC'nin sözleşmelere girebileceği, gerçek ve kişisel mülklere sahip olabileceği, çalışanları işe alabileceği ve şirket adına borç alabileceği anlamına gelir. Diğer şirketlerdeki mülkiyet hakları, bir LLC'nin elinde bulundurmaya yetkili olduğu kişisel mülk olarak kabul edilir. Normal olarak, bir LLC, bir yatırım olarak veya LLC üyelerinin şahsen yapmadan şirkete dahil olmalarının bir yolu olarak bir şirkette hisse satın alma yetkisi dahilindedir.

S Corporation Tanımı

Bir S şirketi, hissedarlarının IRS ile 2553 formunda bir ortaklık olarak vergilendirilecek özel bir vergi seçimi yapmak için oy birliğiyle oy birliğiyle kabul ettiği normal bir şirkettir, aynı zamanda göz ardı edilen bir varlık olarak da bilinir. Bir şirketin yasal çerçevesi yürürlükte kalır; Bir S şirketi, vergilerini, seçimi yapmayan bir şirketten farklı bir şekilde öder. Bir S şirketinin sahipleri, şirket bir ortaklık olarak vergi ödese de ve hissedarlar, ortaklarla aynı şekilde ticari kar ve zararları rapor etse bile, yine de hissedardır.

S Corporation Kısıtlamaları

S kurumlar vergisi seçimini yapmaya hak kazanmak için, hissedarların İç Gelir Kanunu'nun gerektirdiği bazı kısıtlamaları kabul etmesi gerekir. Kısıtlamaların çoğu, seçimi yapmak isteyen bir şirkete dahil olabilecek hissedar türlerini içerir. Vergi kanunu, S şirketi hissedarlarını bireyler, mülkler ve belirli türden muaf kuruluşlar ve tröstlerle sınırlar. Bir LLC, normal bir şirketin hissedarı olabilir, ancak bir S şirketinin hissedarı olamaz.

Düşünceler

IRS, hissedarların federal gelir vergisi beyannamesi vermesi ve vergi ödemesi gereken kişiler olmasını sağlamak için S şirketlerinin mülkiyetini kısıtlar. Bir S şirketi, gelirini vergi ödemesi için hissedarlara aktaran göz ardı edilen bir varlık olduğundan, hissedar aynı zamanda dikkate alınmayan bir kuruluşsa - bir ortaklık olarak vergilendirilmeyi seçen bir LLC gibi - veya yabancı bir kuruluş ABD vergileri ödemek zorunda değildir, işletme geliri kuruluşlardan süresiz olarak geçebilir ve IRS vergilerini asla tahsil edemez. Mevcut bir S şirketi hissedarı hisse senedini bir LLC'ye devrederse, devir otomatik olarak şirketin S seçimini sonlandırır ve onu vergi amaçlı normal bir şirkete dönüştürür.