Pazarlama için Müşteri Özellikleri

Bir işletmenin ürünlerini ve hizmetlerini pazarlamak kolay bir iş değildir. Ancak, müşteri özelliklerine özel önem vererek, küçük işletme sahipleri pazarlama ve promosyon stratejilerini potansiyel ve mevcut müşterilerinin istek ve ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde şekillendirebilirler.

Demografik bilgiler

Demografi, pazarlamanın temel yapı taşlarıdır. Müşterilerinizin tanımlanabilir özelliklerine atıfta bulundukları için, demografinin bir pazarın "segmentleri" olarak anıldığını duyacaksınız. Demografi, yaş, cinsiyet, ırk ve etnik köken, meslek, gelir seviyesi, eğitim seviyesi ve medeni durum gibi özellikleri içerir. Tüm bu özellikler, işletmenizin pazarlamasını 25 ila 35 yaş arasındaki kadınlara veya yılda 50.000 $ 'dan fazla kazanan profesyonellere hedeflemesi için gruplandırılabilir. Başka bir deyişle, demografi, müşterilerinizi ve potansiyel müşterilerinizi yaşam tarzlarına ve doğuştan gelen özelliklerine göre sınıflandırmanın yararlı yollarıdır.

Psikografikler

Psikografi kavramı, pazarlamacılar tarafından müşterileri kişiliklerine, değerlerine ve ilgi alanlarına göre tanımlamak için kullanılır. Bu faktörlerin tümü, müşterilerin işletmenize göstereceği sadakati etkiler. Marka sadakati, küçük işletme sahipleri için önemlidir, çünkü bu işletmeler genellikle aynı müşteriler için daha büyük, daha verimli şirketlerle rekabet ederler. İnsanları şirketinizden satın almaya motive eden özellikleri belirleyebiliyorsanız, bu müşterileri uzun vadede elinizde tutmanın doğru yolundasınız demektir.

Davranış Analizi

Psikografiyle yakından ilgili olan davranış analizi, potansiyel müşterilerinizle güçlü ilişkiler geliştirme olasılığını araştırmak için pazarlamada kullanılabilir. Burada sormanız gereken sorular şunları içerir: Müşteri neden rakibim yerine benden satın alıyor? Mevcut müşterilerimin tutumları nelerdir? Ürünlerimin maliyetleri tüketici beklentilerine uygun mu? Bu soruların cevapları, ürünlerinizi fiyatlandırmanıza ve buna göre pazarlamanıza yardımcı olacaktır.

Dilbilim

Son olarak, küçük işletmeler için pazarlamada önemli bir görev, müşterilerinizin "dilini" konuşabilmektir. Müşterilerin iletişim kurma şekli yaşa, cinsiyete, etnik kökene, eğitim düzeyine ve harcama gücüne göre değişir. Müşterilerle etkileşimde başarılı olmak isteyen küçük işletmeler, pazarlama mesajlarını tüketiciye anlamlı gelecek şekilde hedefleyebilir.