Çevresel Analiz ile SWOT Analizi Arasındaki Fark Nedir?

Şirketler, iş sağlığı barometresi olarak çeşitli analiz türleri kullanır. Bazıları şirketin nakit akışını nasıl daha iyi kullanabileceğini ortaya koyarken, diğerleri girdi fiyatlarının önümüzdeki aylarda nasıl ikiye katlanabileceğini gösteriyor. SWOT analizi ve çevre analizi, kuruluşlar tarafından kullanılan ek araçlardır. Her ikisi de işletmelere potansiyel engeller ve eksiklikler hakkında fikir verse de, bu raporlar ince şekillerde farklılık gösterir.

Çevre analizi

Bir çevresel analiz, dış değişkenlerin karar verme sürecini nasıl etkileyeceğini belirlemek için iş ortamını inceler. Çağdaş Strateji Analizi kitabının yazarı Robert Grant, çevresel etkileri kaynak veya yakınlık olarak sınıflandırıyor. Grant, kaynakların politik, ekonomik, sosyal ve teknolojik faktörleri içerdiğini açıklıyor; bu faktörler, PEST analizi olarak bilinen şeyi oluşturur. İşletme her zaman bu değişkenleri kontrol edebilecek bir konumda değildir; sadece onlar için plan yapabilir ve buna göre kararlar alabilir. Şirketler, çeşitli potansiyel senaryolara hazırlanmak için bir çevresel analiz kullanır. Örneğin, bir kuruluş, farklı tüketici talep düzeylerine bağlı birkaç üretim programı hazırlayarak ekonomide bir gerileme dönemine hazırlanabilir.

SWOT analizi

SWOT analizi, işletmenin güçlü yönlerini, zayıf yönlerini, fırsatlarını ve tehditlerini inceler. Çevresel analizde olduğu gibi, bir SWOT analizi de dış koşulları araştırır. Ancak, bu tür bir analiz aynı zamanda iç bileşenleri de dikkate alır. Şirket, SWOT analizinin güçlü ve zayıf yönler bölümünde, kuruluşa özgü faktörleri değerlendirir. Bu bileşenlere örnek olarak, işletmenin liderlik yetenekleri, patentleri ve fikri mülkiyeti, şirket içinde mevcut teknoloji ve marka adının gücü verilebilir. Şirket bu faktörleri kontrol edebilir, böylece en iyi varlıklarını güçlendirmeye ve görünen zayıflıklarını iyileştirmeye çalışır.

Çevre Analizinin Faydaları

Bir PEST analizi, işletmeyi dış faktörlerle başa çıkmaya hazırlar. Basit Araçlar ve Kurumsal Risk Yönetiminin Teknikleri kitabının yazarı Robert Chapman, bir PEST analizinin işletmenin pazar eğilimleri konusunda proaktif olmasına yardımcı olduğunu açıklıyor. Chapman, piyasa güçlerine tepki vermek yerine, bir PEST analizinin işletmeye potansiyel risklere hazırlanmak için araçlar verdiğini açıklıyor. Örneğin, bu tür bir analiz, devlet mevzuatının hammadde maliyetini yüzde 20 artıracağını ifşa edebilir. İşletme bunu bir olasılık olarak önleyebilirse, satıcıları değiştirebilir, hammadde stoklayabilir veya daha ucuz alternatifler bulabilir. Bu tür bir hazırlık, nihayetinde şirkete para tasarrufu sağlar ve karşılığında ona rekabet avantajı sağlar.

SWOT Analizinin Faydaları

SWOT analizi, hem iç hem de dış sorunları ortaya çıkararak çok yönlü, bütünsel bir resim sunar. Analizin "fırsatlar" ve "tehditler" bölümleri bir PEST raporundan çok farklı olmasa da, "güçlü yönler" ve "zayıf yönler" bileşenleri kuruluşun iç sorunlarını vurgular. Carlos Moore, Small Business Management adlı kitabında, bu güçlü yönlerin, zayıf yönlerin, fırsatların ve tehditlerin işletmenin gelecekteki olaylara hazırlanmasına nasıl yardımcı olabileceği hakkında ek sorular sormasını tavsiye ediyor. Bu, SWOT analizini, şirketin gelecekteki olasılıklardan yararlanmasına ve potansiyel tuzaklardan kaçınmasına olanak tanıyan içgörülü bir araca dönüştürür.