Bir Sektörün Karlılığı Nasıl Hesaplanır?

Kârlılığı belirlemenin bir yolu, kârların satışlar, varlıklar veya özsermaye gibi diğer finansal ölçütlere oranını hesaplamaktır. Ortak karlılık ölçüleri, net gelirin satışlara oranı olan net gelir marjını ve brüt karın satışlara oranı olan brüt kar marjını içerir. Bir sektörün karlılığı, o sektördeki firmaların ortalama karlılığıdır. Finansal olarak sağlıklı sanayi sektörlerinin karlılığı yüksektir.

1

Şirketiniz için en uygun sektör kategorisini belirleyin. Geniş bir kategori seçerseniz, yüzlerce şirket ile karşılaşabilirsiniz, bu da hesaplamayı gereksiz yere karmaşık hale getirir. Örneğin, Dallas'ta küçük bir perakendeciyseniz, performansınızı karşılaştırmak için Dallas ve çevresindeki diğer perakendecilerin karlılığını bulun.

2

Seçilen sektör kategorisindeki şirketlerin bir listesini oluşturun. Bu bilgilere zaten sahip olmalısınız çünkü çoğu küçük işletme sahibi ve yöneticisi rakiplerini tanır. Kapsamlı bir listeniz yoksa, bölgenizdeki benzer işletmelerin listesi için yerel ticaret bürosu, belediye ofisi veya eyalet küçük işletmeler departmanı ile iletişime geçin. İnternette arama yaparak veya bölgeniz için sarı sayfaları inceleyerek de bazı isimleri edinebilirsiniz.

3

Seçtiğiniz şirketlerin en son mali tablolarını alın. Halka açık şirketler için, yatırımcı ilişkileri web sitelerinden, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunulan finansal raporlardan veya finansal web sitelerinden bilgi alın. Sanayi ticaret birlikleri ve veritabanı satıcıları, sektörünüzdeki özel şirketler hakkında iki bilgi kaynağıdır, ancak bir ücret ödemeniz gerekebilir. Özel şirketler hakkında yeterli veri alamıyorsanız, kamu şirketlerinin karlılık verileri analitik amaçlar için yeterli olmalıdır.

4

Şirketler için satışları, net geliri ve brüt karı toplayın. Brüt kar, satış eksi satılan malların maliyetidir. Net gelir brüt kar eksi işletme giderleri, faiz ve vergilerdir. Satışlar ve net gelir, genellikle bir gelir tablosunun ilk ve son satırlarıdır.

5

Toplam net geliri toplam satışlara bölün ve net gelir marjını hesaplamak için sonucu yüzde olarak ifade edin. Örneğe devam edersek, Dallas bölgesinde seçtiğiniz perakendeciler için toplam net gelir ve satış sırasıyla 1 milyon dolar ve 10 milyon dolar ise, net gelir marjı 1 milyon dolar / 10 milyon dolar = 0,10 = yüzde 10'dur. Benzer şekilde, toplam brüt karı toplam satışlara bölün ve sonucu brüt kar marjını belirlemek için yüzde olarak ifade edin.

6

Şirketinizin kârlılığını sektör ortalamasıyla karşılaştırın. Şirketinizin karlılığı sektör ortalamasından önemli ölçüde düşükse ve olağanüstü olaylar bir faktör değilse, maliyet yapınıza, satış stratejinize, ürün karışımınıza ve ürün kalitenize bakın. Karlılığınızı artırmak için belirli operasyonel giderleri azaltmanız veya yeniden tahsis etmeniz ve satış yaklaşımınızı yeniden düşünmeniz gerekebilir.