Finansal Yönetim İçin En Önemli Üç Finansal Tablo Nelerdir?

Finansal yönetim, işletmeler, devlet kurumları ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar dahil olmak üzere her türden kuruluşun uygun muhasebe politikaları oluşturmasına ve ödeme gücü ve bütçe dengeleme için tohumları atmasına olanak tanır. Ödeme gücü, bir işletmenin her çeyrek veya yılın sonunda yayınlaması gereken en önemli üç finansal tabloyla ilişkili bir anahtar düet olan borçlardan daha fazla varlığa sahip olmak anlamına gelir.

Finansal Yönetim

Finansal yönetim, bir işletmenin para kazanmak, elde tutmak ve akıllıca yönetmek için kullandığı araçlardan, stratejilerden ve personelden oluşur, böylece işletim kasaları uzun süre sermaye ile aynı hizada olabilir. Mali yönetim ayrıca, kuruluşun para toplamak ve işlem verilerini doğru ve zamanında kaydetmek için uyguladığı taktikleri de kapsar. Kaynak yaratma girişimleri, şirket hisselerinin ve tahvillerinin özel veya halka açık yerleşimleri - veya satışı - yoluyla gerçekleşir. Kurumsal işlemlerin kaydedilmesi, yevmiye kayıtlarının kaydedilmesi yoluyla gerçekleşir - defter tutma - daha sonra finansal yöneticiler, bilançolar, gelir tabloları, nakit akış tabloları ve öz sermaye tabloları gibi çeşitli muhasebe raporları hazırlar.

Bilanço

Kamu görevlileri, banka kredileri donarsa, sonucun ekonomi için kötü olabileceğini, muhtemelen küresel düzeyde bir finansal gerilemeye ve şirketlerin bilançolarının küçülmesine yol açabileceğini biliyorlar. İş yorumcuları, daralan bir bilançodan bahsettiklerinde, bir kuruluşun borçlarından daha az varlığa sahip olduğu anlamına gelir - bir iflas ve vasat finansal yönetimin bir işareti. Varlıklara ve borçlara ek olarak, bir finansal durum tablosu - bir bilançonun diğer adı - ek ödenmiş sermaye, adi hisseler ve birikmiş karlar gibi çeşitli öz sermaye kalemlerini gösterir.

Gelir Tablosu

Bir mali sözlüğe girerseniz, "K&Z", "gelir tablosu", "kar ve zarar tablosu" ve "gelir raporu" gibi ifadelerin aynı olduğunu fark edersiniz. Bu veri özeti, bir işletmenin belirli bir dönemde ne kadar para kazandığını, ne kadar harcadığını ve dönem sonunda net sonucu göstermesi nedeniyle finansal yönetimin anahtarıdır. Raporlama zaman çerçevesi bir ay, üç aylık dönem veya mali yıl olabilir, ancak aradaki bir dönem olağan dışı değildir.

Nakit Akışı Tablosu

Nakit, modern işletmeyi sürdüren ekonomik yakıttır ve finansal yönetim, kıdemli kurumsal liderlerin stratejik vizyonlarını operasyonel ödeme gücü gerçeğine dönüştürmelerine yardımcı olur. Basitçe ifade edersek, nakit akışlarını yönetmek - şirket kasalarından çıkan ve gelen para - finansal yönetimle örtüşür çünkü bir kuruluş para kazanmak, satışları artırmak, pazar payını genişletmek ve ticari olarak var olmak için parasal hareketlerini anlamalıdır. Bir nakit akış tablosu üç faaliyet türüne değinir: işletme, yatırım ve finansman.