Bonuslar ve Resmi Ödüller Etiği

Bazı endüstrilerde ikramiye ve resmi ödüllerin etik sonuçları, toplumun birçok kesimi ekonomik zorluklarla mücadele ederken son yıllarda dikkat çekmiştir. Küçük bir işletme, bir ikramiye veya ödülün etik olup olmadığını belirlediğinde, çalışanlar için ödeme yapısını, ikramiyeleri belirleme yöntemini ve toplum üzerindeki olası etkilerini dikkate almalıdır. İkramiye etiği incelenmeden, işletmeler çalışanlara adil olmayan bir şekilde davranma veya muhtemelen müşterileri yabancılaştırma riski taşır.

Bonus Kriterleri

Çalışanlara ikramiye ve ödül vermek için yönetimin kullandığı kriterler, teşviklerin etik sonuçlarını analiz etmek için kritik öneme sahiptir. İşletmeler, zor sayılara dayanan öznel bir süreç veya nesnel bir süreç kullanabilir. Bir işletme öznel bir yöntem kullanıyorsa, yöneticiler, süreçlerinin diğer çalışanlara karşı etik olup olmadığını sormalıdır. Örneğin, bir yönetici bir çalışanı şahsen tanıyorsa, çalışana daha büyük bir ikramiye verme eğiliminde olabilir.

Ücret Açıkları

İkramiyeler ve resmi ödüller, ofiste ikramiye alan çalışanlar ile almayanlar arasındaki verimlilik düzeyleriyle orantısız bir ücret farkı yaratabilir. Örneğin, bir çalışan 50.000 $ değerinde ürün sattığı için 5.000 $ ikramiye alabilirken, başka bir çalışan satışları 49.500 $ olduğu için bonusu kaçırır. Satışlardaki fark neredeyse yok denecek kadar azdır, ancak bir çalışanın maaşı artık önemli ölçüde daha yüksektir. Etik ikilemlerden kaçınmak için işletmeler bu potansiyel sorunları hesaba katmalıdır.

Dış Etkiler

İşletmelerin çalışanları ödüllendirmek için kullandıkları teşvikler, toplumdan ve müşterilerden gelen baskılar nedeniyle dahili etik ikilemler yaratabilir. Örneğin, son yıllarda, bazı finans kurumları, ulusal ekonomik istikrarsızlığın ardından çalışanlarına ikramiye ödemeleri nedeniyle eleştiri aldı. Çalışanlar için ikramiye veya resmi ödüller düşünüldüğünde, işletmeler toplumdaki rollerini ve ikramiyelerin şirket dışındakilerin zihinleri üzerindeki algılanan etkisini dikkate alabilir. Örneğin, mali yıl boyunca müşteriler için mali sorunlar yaratan bir işletmenin çalışanlarına ikramiye vermek bazılarına etik dışı görünebilir.

Ödeme Yapısı

Çalışanların ücret yapısı, ikramiye ve resmi ödüllerin etiğini belirlemede kritik öneme sahiptir. Bazı işletmeler, bir ödülü garanti eden üretkenlik kilometre taşlarına mutlaka ulaşmayan, belirlenmiş yıllık maaşları olan çalışanlara ikramiye verebilir. Ancak, diğer sektörlerdeki çalışanların maaşı tamamen ikramiye veya ödüllere bağlı olabilir.