Kapanış Girişlerinde Ödenecek Hesaplar Nelerdir?

Muhasebeciler, her hesap döneminin sonunda kapanış girişlerini kaydeder. Kapanış kayıtları, şirketin dönem içinde katlandığı gelir ve giderleri bilançonun özsermaye bölümüne aktarır. Muhasebecilerin borçlu hesaplar için kapanış girişlerini kaydetmeleri gerekmese de, borç hesapları işlevi kapanış gider girişlerini etkiler.

Geçici ve Kalıcı Hesaplar

Muhasebeciler, geçici hesapları sıfır bakiyeye sıfırlamak için kapanış girişleri yapar. Hesap planındaki bazı hesaplar geçicidir, diğerleri ise kalıcıdır. Varlıklar, borçlar ve öz sermaye hesapları birikmiş bir değerde tutulur ve kalıcı hesaplardır. Gelir ve gider hesapları ise önceden belirlenmiş bir hesap dönemi için net geliri ölçmek için tasarlanmıştır.

Tipik Kapanış Süreci

Bir muhasebecinin her dönemin sonunda yaptığı tipik kapanış kayıtları, gelirleri, kazançları, giderleri ve zararları içerir. Muhasebeci, hesap dönemi için gelir ve kazançları topladıktan sonra toplam gelirleri borçlandırır ve gelir tablosu özetini kazanır ve kredilendirir. Daha sonra muhasebeci, gelir tablosu özetini borçlandıran ve tüm giderleri ve zararları alacaklandıran bir yevmiye kaydı kaydeder. Gelir özetinde ortaya çıkan bakiye net gelirdir. Muhasebeci, gelir özetinin bakiyesini borçlandırarak ve birikmiş kazançları kredilendirerek kapanış sürecini bitirir.

Ödenecek Hesaplar ve Giderler

Ödenecek hesaplar kalıcı bir hesap olduğu için kapanış sürecinin bir parçası değildir. Ancak, muhasebecinin dönem boyunca kaydettiği borçlu hesap girişleri, nihai gider kapanış girişlerini etkilemektedir. Tahakkuk muhasebesini kullanan şirketler, faturayı ödedikleri zaman değil, şirket bunlara katlandıkça masrafları kaydeder. Örneğin, bir şirketin iki ay daha vadesi olmayan bir elektrik faturası aldığını varsayalım. Muhasebeci, kamu hizmeti giderlerini ve ödenecek kredi hesaplarını derhal borçlandıracaktır. Şirket faturayı ödediğinde, muhasebeci ödenecek hesaplardan borç alacak ve nakit alacak.

Ödenecek Hesapların Kapanış Girişleri Üzerindeki Etkisi

Tüm şirketler bir borç hesabı kullanmaz. Daha küçük işletmeler bir nakit muhasebe yöntemi kullanmayı seçebilir, bu da masrafı yalnızca ödeme yaptıklarında kaydettikleri anlamına gelir. Bu yöntem zaman kazandırır, ancak aynı zamanda kapanış girişleri ve genel mali tablolar üzerinde de önemli bir etkiye sahiptir. Bir şirket ödenecek hesapları kullanmadığında, gider gerçekleştiğinde gider hesapları yapay olarak düşük ve şirket faturayı ödediğinde yapay olarak yüksek olacaktır. Buna göre, net gelir ve dağıtılmamış kazançlar ile birlikte giderlerin kapanış kayıtları etkilenecektir.