Hissedar Vekili Nedir?

Bir vekil, bir başkası adına hareket etme yetkisine sahip bir ajandır. Vekil, genellikle bir hissedarlar toplantısında imzalayan adına hareket etmek veya oy kullanmak için başka bir kişiden yazılı yetki alır. Bir hissedar vekili, yetkisini, hissedarın nasıl oy kullanmak istediğine dair talimatlarla birlikte hissedar tarafından imzalanmış bir vekaletname ile alacaktır.

Proxy Bildirimi

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, 1934 tarihli Menkul Kıymetler Borsası Kanunu'nun 12. Bölümü uyarınca menkul kıymet ihraç eden şirketlerin bir hissedarlar toplantısından önce her hissedara bir vekaletname göndermesini şart koşar. Açıklama, yönetim kurulu seçimleri veya diğer kurumsal eylemler hakkında hissedar oyu istemeden önce SEC'e sunulan bilgileri içeriyor. Pay sahibi toplantıya katılmayacaksa, vekâletnameyi imzalayarak hissedar vekiline iade ederek toplantı sırasında vekilin hisselerini kendisi adına oy kullanmasına izin verebilir.