Yönetim Liderliği Tarzları Türleri

Yönetim liderliği, çalışanlarınızın ve kuruluşunuzun ihtiyaçlarını karşılamanın yollarını bulmakla ilgilidir. Tek bir doğru yönetim liderliği stili yoktur - en iyi liderlik stili, karşılaştığınız zorlukları ve liderlik ettiğiniz insanların ihtiyaçlarını karşılayandır. Etkili liderler genellikle esnektir ve değişen koşullara uyacak şekilde liderlik tarzlarını değiştirebilirler.

Klasik Tarzlar

Klasik liderlik stilleri, liderin altındakilere ne kadar kontrol verdiğini tanımlar. Örneğin, laissez-faire tarzı bir liderlikte, yönetici astlara çok az yön verir ve onların işleri halletmelerine izin verir. Bu tarz, çalışanlar son derece eğitimli ve motive olduklarında en iyi şekilde çalışır. Buna karşılık, otokratik bir liderlik tarzı, liderlerin işin birçok yönü üzerinde kontrol uyguladıkları ve işçilere önerilerde bulunmaları veya kendileri için düşünmeleri için çok az alan verdiği bir liderlik tarzıdır. Katılımcı liderlik stili, ekip çalışmasını vurgular ve çalışanları sorunları çözmeye ve performansı artırmaya yardımcı olmak için birlikte çalışmaya davet eder.

Dönüşümsel Stiller

Dönüşümsel bir liderlik tarzı teorisi ilk olarak akademisyenler James McGregor Burns ve Bernard Bass tarafından geliştirildi ve kitaplarında liderlerin organizasyonlarda ve işçilerde nasıl değişiklik yaratabileceğini anlattılar. Dönüşümcü liderler, şirketin nereye gitmesini istediklerine dair bir vizyona ve bu vizyonu uygulamak için karizmaya ve becerilere sahiptir. Dönüşümsel liderlik aynı zamanda liderin büyük ölçüde kişisel karizmasıyla ilham aldığı karizma liderlik tarzıyla ve liderin organizasyon için vizyonunu belirlediği ve başkalarına bu vizyona ulaşmaları için ilham verdiği vizyoner liderlik tarzıyla da ilgilidir. Dönüşümcü liderlik tarzları, girişimci işletmelerde iyi sonuç verir.

Katılımcı Stiller

Bazı liderlik stilleri katılıma odaklanır. Bunlardan biri demokratik liderlik tarzıdır. Bu tarzda lider, organizasyonun hangi yöne hareket etmesi gerektiği konusunda bir fikir birliği oluşturmaya yardımcı olmak için bireysel çalışanların bilgi ve becerilerini kullanır. Bu tarz, bir organizasyonun alabileceği birkaç yön olduğunda uygundur. Bağlı liderlik tarzı ekip çalışmasını vurgular. Bu tarzda. Lider, ekip çalışmasını geliştirmek ve iletişimi ve morali geliştirmek için çalışır. Bu tarz, çalışanların zayıf iletişim nedeniyle hoşnutsuz olduğu şirketlere yardımcı olabilir.

Güçlü Liderler

Bazı liderlik tarzları, yön için liderin kişiliğine dayanır. Güçlü bir lidere dayanan liderlik tarzları, liderin yüksek standartlar belirlediği ve başarma konusunda takıntılı olabileceği hız belirlemeyi içerir. Teksas merkezli Dell bilgisayarlardan Michael Dell, işi büyütmeye sürekli odaklanması nedeniyle hız belirleyen bir lider olarak tanımlanıyor. Lider liderlik tarzında lider, çalışanları askeri tarzda “emreder”. Bu tarz, kriz durumlarında faydalı olabilir. Liderliğin koçluk tarzında lider, çalışanları yönlendirmek ve performansı artırmak için çalışanlarla bire bir çalışır.