İletişim Nasıl Çalışır?

İletişim, işyerinde mutlak bir gerekliliktir. Birkaç farklı iletişim türü vardır ve hepsi üretkenliği ve yüksek düzeyde çalışma yeteneğini etkiler. İş rolü, belirli görevleri gerçekleştirmek için gereken iletişim düzeyini etkiler. Örneğin, bir satış uzmanının müşteriye dönük bir rolde sözlü iletişim becerilerine ihtiyacı vardır; bir web geliştiricisi ise verileri işlemek ve yazılım sistemleri aracılığıyla iletişim kurmak için yüksek hızlı internet ve becerilere ihtiyaç duyar. Roller çılgınca farklıdır, ancak her ikisi de işyerinde bir iletişim hattını temsil eder.

Araçlar ve İletişim Süreci

İletişim birçok farklı biçimde gelir. Sabit hat iletişim süreçleri arasında internet erişimi, telefonlar, e-posta hesapları ve Slack ve Basecamp gibi dahili iletişim mesajlaşma platformları bulunur. Bu araçlar müşterilerle ve diğer çalışanlarla iletişim kurma yeteneği sağlar ve herhangi bir işletmenin temel işlevselliği için önemli araçlardır. Bu araçlar olmadan, basit görevlerin tamamlanması ciddi şekilde kısıtlanacaktır.

Modern iletişim araçları, bilgilerin kolaylıkla paylaşılmasına ve seyahat edilmesine olanak tanıyan verimlilikler yaratır. Dijital takvim bile, toplantı saatleri ve yükümlülükler için önemli bir iletişim aracı olarak işlev görür. E-posta platformlarıyla entegre olan takvimler, zamanlamayı ve kişileri tek bir çatı altında senkronize etmek için birlikte çalışır.

İş Arkadaşlarıyla İletişim Kurmak

E-posta ve mesajlaşma sistemlerinin dışında, iş arkadaşları toplantılar ve gündelik etkileşimler yoluyla sözlü olarak iletişim kurarlar. İşbirliği yoluyla olumlu profesyonel etkileşimler, işyerinde oldukça etkilidir. Liderlik rollerinde olanlar, sunumlar ve paneller aracılığıyla bireylerle ve grup ortamlarında etkili bir şekilde iletişim kurabilmelidir.

İdeal bir dünyada, her etkileşim ilerlemeyi ileriye götürür, ancak iş ve üretkenliği engelleyen birçok zayıf iletişim örneği vardır. Pasif-agresif davranış, zorbalık ve cinsel taciz, toplumdaki birçok işyerinde mevcut olan konulardır. İnsan kaynakları departmanları, çalışanların genel davranış kurallarını takip ettiği güvenli ve verimli bir çalışma ortamı yaratma birincil hedefiyle görevlendirilmiştir.

Müşterilerle İletişim

Müşteriyle yüz yüze iletişim, satış veya müşteri hizmetleri rollerinin temelini oluşturur. Müşteriyle yüz yüze gelen herhangi bir şeyin, hizmet verdiği topluluktaki şirketin itibarını ve kimliğini etkileyebilecek olası sonuçları vardır.

Bazı durumlarda, çalışanların hataları önlemek için müşteriyle yüz yüze görüşmeleri kontrol eden bir komut dosyası izlemeleri gerekir. Kontrollü komut dosyaları her zaman bir seçenek değildir ve çalışanların nasıl etkili bir şekilde ve müşterilerin çıkarına göre nasıl iletişim kuracaklarını bilmeleri gerekir. Bu rolde başarısız olmak, şirket üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilir. İletişimle mücadele eden çalışanların eğitime veya müşteriye dönük olmayan farklı bir role ihtiyacı vardır.