İşyeri Disiplin Politikası

Kurumsal politikalar ve beklentiler şirketin sorunsuz çalışmasını sağlar, ancak bazen işyeri kurallarını ihlal eden çalışanlarla karşılaşabilirsiniz. Bir işyeri disiplin politikası, uygunsuz davranışlar sergileyen çalışanlarla ilgilenmek için adil bir yöntem kurar; ihlaller küçük de olsa, kıyafet yönetmeliği ihlali gibi veya büyük, taciz gibi. Çalışanları uygunsuz bir şekilde disipline etmek, ayrımcılık suçlamalarına veya haksız muameleye yol açabilir.

Amaç

Bir işyeri disiplin politikası, diğer şirket politikalarına aykırı olan belirli olaylar için çalışanları disipline etmeye yönelik standart prosedürleri tanımlar. Bu nedenle personel üyeleri, işyerinde uygunsuz davranış için caydırıcı olabilecek belirlenmiş kurallardan birini ihlal ederlerse ne bekleyeceklerini bilirler. Düzgün tanımlanmış bir politika aynı zamanda hem yönetim hem de denetim personelinin, kuralları ihlal eden çalışanlarla ilgilenmek için şirket tarafından onaylanmış bir yönteme sahip olmasını sağlar.

Politika Oluşturma

İşyeri disiplin politikanızı yazmadan önce, mevcut çalışan el kitabını veya çalışanlar için oluşturduğunuz diğer kural kaynaklarını gözden geçirin. Kuralların açıkça belirtilmiş, adil ve referans için tüm çalışanlar için erişilebilir olmasını sağlayın. Çalışanlar sendikalıysa veya toplu iş sözleşmesi varsa, disiplin hakkında herhangi bir yönergeye sahip olup olmadıklarını ve bunun nasıl işlendiğini belirlemek için bu sözleşmeleri inceleyin. Disiplin politikasını bu faktörleri dikkate alarak derleyin. Bir politika, çeşitli derecelerde ihlalleri hesaba katmak için tipik olarak değişen derecelerde disiplin içerir.

Disiplin Türleri

Sözlü uyarı, işyerinde sunulan en hafif disiplin biçimidir, çünkü yönetici, çalışanın mahremiyetine saygı duymak için tipik olarak özel bir ortamda çalışanı basitçe kınar veya düzeltir. Bir sonraki adım, çalışanın kalıcı dosyasına yerleştirilen yazılı bir uyarıyı içerebilir. Bazı durumlarda, bir ihlal, çalışanın aynı kuralı tekrar ihlal etmemesini sağlamak için iş görevlerinden uzaklaştırma veya deneme süresi gerektirebilir. En ciddi sonuç, işten çıkarılmadır.

Uygulama İpuçları

Tüm personel üyeleri, eylemlerinin olası sonuçlarından haberdar olmaları için disiplin politikasının bir kopyasını almalıdır. Yönetim rolüne sahip tüm çalışanların, politikanın ayrıntılarını ve nasıl uygulandığını sağlam bir şekilde anlaması gerekir. Ayrımcılık veya hoşgörü şikayetlerini önlemek için politikanın tutarlı kullanımı gereğini vurgulayın. Bir çalışanla birlikte kullanılan herhangi bir disiplin, daha sonra çalışanın dosyasına yerleştirilecek ek belgelere ihtiyaç duyar. Belgeler, çalışanın disipline ilham veren eylemini ve bunun nasıl ele alındığını özetlemelidir. Çalışanın disiplin sorunları yaşamaya devam etmesi halinde, belgeler bir model oluşturur ve sorunu nasıl düzeltmeye çalıştığınızı gösterir.