Noter Tasdik Etme Sebepleri

Bir noter, imzalara tanıklık etmek için yasal bir komisyon taşır ve çoğu eyalette imzalı belgelere noter mührü koyar. Çoğu resmi belgenin noter tasdikli imzalara ihtiyacı olmasa da, noter mührü, noterin belgeyi imzalayanın kimliğini doğruladığı, bir yemin ettiği veya imzalayanın imzaladıkları ifadenin doğru olduğunu onayladığı anlamına gelir.

Noter Onaylı Belgeler

Teknik olarak noterler, belgeleri değil imzaları noter tasdik eder. Yasa bir zamanlar birçok sözleşme türünde noter mühürlerini zorunlu kılıyordu. Gayrimenkul tapuları hala noter tasdikli imzalar taşıyor. Amerikan Noterler Derneği, sık sık noter tasdikli belgelerin örnekleri olarak “sözleşmeleri, tapuları, anlaşmaları ve vekaletnameleri” listeler.

Noterlik Makamı

Noter tasdikli imza yetkisi, güvenilir bir tanık olarak noterin eyalet veya il komisyonundan alınır. İmzalayanın bir belgenin içeriği hakkında yemin etmesi gerekiyorsa, noter önündeki beyanı yalancı şahitlik cezası taşır. Federal mahkemeler ve bazı eyalet mahkemeleri, noter tasdikli bir imzanın gerçekliğini kabul eder. Bir noter, davacının bir kağıdı imzaladığına tanık olduğunu ifade eder. Bankalar ve postaneler noterlik hizmeti vermektedir. Mahkeme katipleri, ilçe komiserleri ve yardımcıları noterlik hizmeti verir.

Noter Onaylı İmza nedir?

Noter tasdikli imza, belgede imzası bulunan kişinin aslında resmi belgeyi imzalayan kişi olduğunu doğrular. Belgeleri noter huzurunda imzalayan kişiler, imza vermeye zorlanmadıklarını iddia ederler.