Bir S Corporation'a Ne Kadar Zarar Verebilirsiniz?

Bir iş kurarken, sağladığı yasal koruma ve vergi avantajları nedeniyle sıklıkla tercih edilen S şirketi de dahil olmak üzere çeşitli yasal oluşum türlerinden birini seçebilirsiniz. Örneğin, hissedarlar, bir C şirketinin çifte vergilendirmesini önlemek için, şirketten gelir ve zararların kişisel gelir vergisine geçmesini seçebilirler. İç Gelir Kodu, bir S şirketi hissedarının belirli bir vergi yılında talep edebileceği zararların miktarını sınırlar. Üç ana zarar sınırlaması, stok esasına, risk altındaki faaliyete ve pasif faaliyete dayalı olanlardır.

S Corporation Hissedar Vergi Yükümlülüğü Tespiti

Bir S şirketi hissedarının yıl için borçlu olduğu vergiyi belirlemek için, İç Gelir Servisi, hissedarın şirketin toplam gelir, zarar, kesinti ve kredilerindeki orantılı payını ve ayrıca brüt gelir eksi izin verilen kesintileri dikkate alır. İç Gelir Kanunu'nun 1366 Bölümü uyarınca şirkete.

Stok Temeli Sınırlamaları

Herhangi bir vergilendirilebilir yıl için toplam zarar ve kesinti tutarı, vergilendirilebilir yıl için S şirketindeki hissedarın hisse senedinin düzeltilmiş esasının toplamını ve şirketin hissedara borçlu olduğu herhangi bir tutarda hissedarın düzeltilmiş esasını aşamaz. Düzeltilmiş temel, kanunun 1366 ve 1367 (a) (1) ve (2) Bölümleri uyarınca belirlenen şekilde, hissedarın şirket hissesinde tuttuğu nakit veya mülk yatırımıdır. Bir vergi mükellefinin zararına Bölüm 1366'da belirtilen esas sınırlamalara göre izin verilmediğinde, zarar, hissedar artık şirkette hisse sahibi olmayana kadar sonraki vergi yıllarına süresiz olarak taşınabilir.

Risk Altındaki Kayıp Sınırlamaları

Risk altındaki bir faaliyet, bir ticaret olarak, bir iş olarak veya gelir üretimi için yürütülen faaliyettir. Bir S şirketi hissedarı risk altındaki bir faaliyetten zarar ettiğinde, kanunun 465 (a) ve (b) Bölümleri, hissedarın zararlarını para miktarı ve hissedarın faaliyet için katkıda bulunduğu veya ödünç aldığı diğer mülklerin düzeltilmiş esası ile sınırlar. . IRS Yayını 925, risk altındaki tutarın, risk altındaki kurallar kapsamında önceki vergi yıllarında izin verilen zararlar nedeniyle ek olarak azaldığını ve ayrıca hissedarın faaliyetten aldığı dağıtımlar, faaliyet borçlarının yeniden nitelendirilmesi veya bir stop-loss veya benzer faaliyet anlaşmasının başlatılması. Bölüm 465 uyarınca izin verilmeyen vergilendirilebilir yıl kaybı, bir sonraki vergi yılındaki faaliyet için bir kesinti olarak değerlendirilecektir.

Pasif Etkinlik Sınırlamaları

Yasanın 469. Bölümü, pasif faaliyeti, vergi mükellefinin faaliyetin faaliyetlerine düzenli, sürekli ve önemli bir temelde katılmadığı herhangi bir ticaretin veya işin yürütülmesini içeren herhangi bir faaliyet olarak tanımlar. Pasif faaliyet, Bölüm 469 (c) (7) 'de açıklanan gayrimenkul işletme sahipleri için muafiyet kapsamına girmeyen her türlü kiralama faaliyetini içerir. Bir hissedar, bir hissedarın vergilendirilebilir yıl için tüm pasif faaliyetlerden kaynaklanan toplam zararının tutarı, yıl içindeki tüm pasif faaliyetlerden elde edilen toplam geliri aştığında bir pasif faaliyet kaybına uğrar. Genel olarak, vergilendirilebilir bir yıldaki pasif faaliyet kaybına, hissedar, kanunun 469 (i) Bölümünde sağlanan emlak faaliyetleri için 25.000 $ 'lık özel ödeneğe hak kazanmadıkça, vergiye tabi yıl için izin verilmez.Vergiye tabi yılda izin verilmeyen herhangi bir zarar, bir sonraki vergilendirilebilir yıldaki faaliyet için bir indirim veya kredi olarak değerlendirilecektir.